Dušan Lukič: (Ne)pravilno

Za reševalni pas na avtocesti ste, upam, že slišali. A kar vas uči DARS (in kup medijev), je morda legalno pravilno, a vsebinsko zelo zelo narobe.

15. 7. 2013

Verjetno se tudi spomnite posnetka iz gasilskega tovornjaka, ki je zaokrožil ob zastoju zaradi prometne nesreče na eni od naših avtocest. Verjetno ste se tudi zgražali nad vozniki, ki so pustili premalo prostora. In medtem ko je sicer res, da je marsikateri voznik v tem položaju neuvideven, ne zna ali pa je preprosto preneumen, da bi razumel sistem, se v ozadju skriva še nekaj. Nekaj, kar je vsaj tako pomembno kot upoštevanje predpisa: predpis je namreč napačen.

Pri nas ustvarjanje reševalnega pasu ob zastoju namreč pomeni, da se (na dvopasovni avtocesti) vozila na levem pasu pomaknejo levo do robne črte, tista na desnem pa desno do robne črte, ob čemer je zapovedano, da mora odstavni pas ostati prost. In tako dobimo dva neuporabna prosta pasova. Enega na sredini med obema kolonama, ki je, če umikajoči se vozniki niso milimetrsko natančni, hitro preozek za gasilski tovornjak, na drugi strani ozek odstavni pas, ki tudi ne služi namenu, saj je dovolj že eno na njem ustavljeno pokvarjeno vozilo, da ga popolnoma zapre. Predpis so očitno (spet!) pisali ljudje, ki nimajo ne pojma ne pameti.

Naši severni sosedje so stvari (seveda) opravili tako, kot je treba. Leva kolona se umika levo, in to ne do robne črte, ampak najbolj levo, kolikor je mogoče (vključno z bankino), desna povem desno, na odstavni pas in še bolj (spet: vključno z bankino). In tako namesto dveh ozkih, neuporabnih pasov dobijo vsaj štiri metre širok sredinski reševalni pas, pri katerem je popolnoma vseeno, če katero od umaknjenih vozil ni umaknjeno zelo natančno. Pol metra levo ali desno je pri takšni širini reševalnega pasu popolnoma nepomembno.

Seveda ne pričakujem, da se bo bedasti slovenski predpis v doglednem času spremenil (pa čeprav si tega, kot je brati, želijo tudi gasilci). Saj veste (navsezadnje sem to v zvezi s sprejemanjem predpisov pri nas že velikokrat napisal): za pametne predpise so potrebne pametne glave.