Konec in nedotakljivi

Poplave. Kaj vse se živemu človeku zgodi; vajeni smo kake večje poplave tu in tam, najraje kje na drugi strani naše oble, a tudi tu nismo imuni.

27. 9. 2010

Seštelo se je kup vremenskih dejavnikov in ob podpori naključij smo zaplavali na raznih koncih Slovenije. K sreči le za nekaj dni, čeprav je škoda precejšnja. Tudi na prometni infrastrukturi in na voznem parku Slovencev. Vremenske napovedi obljubljajo umirjanje in konec nadloge.

Konec je tudi zgodbe o prekrških policistov, omenjenih na tem mestu v AM 18 in 19. Navdušujeta hitrost odziva 'organov' ter vljudnost pisanja v prejetih pismih. Strah pa vzbuja njen razplet. V narekovajih izvlečki iz zadnjega pisma.

»Ugotovili smo, da je odgovor, ki ste ga prejeli, pomanjkljiv, in da policist . . ni uporabljal posebnih svetlobnih znakov.« Delno priznanje. Od petih prekrškov (ter dveh zlorab) so zadevo zreducirali na enega.

»Ker veljavni Zakon o prekrških ob tovrstnih zaznavah CP-prekrškov ne predpisuje možnosti ukrepanja, smo policiste na ravnanje opozorili.« Da prevedem: policisti po veljavnem Zakonu lahko nekaznovano delajo prekrške. Krasen zakon. Za državljane, ki niso policisti, pa se v kratkem obeta še strožja kaznovalna politika. Temu se reče neenakost pred zakoni. In to legitimna.

»Ostali policisti, ki so vozili službena vozila policije, izjavljajo, da so na vozilih imeli vklopljene svetlobne znake, kot je predpisano v 126. členu ZVCP.« Izjava sploh ni bila potrebna, saj je natanko to pisalo tudi v mojem opisu dogodkov. Šlo je za zlorabo pristojnosti. Od Policije sem pričakoval, da ugotovi zlorabo vklapljanja posebnih svetlobnih znakov, ko to še zdaleč ni bilo potrebno, kaj šele nujno.

»Policiste bomo ponovno seznanili z doslednim spoštovanjem CPP, saj se zavedamo, da lahko z lastnim zgledom pomembno prispevamo k večjemu spoštovanju predpisov tudi vseh ostalih udeležencev in večji varnosti v cestnem prometu.« Odlično. Ti, ti! Zakaj pa drugih državljanov nikoli ne seznanijo z doslednim spoštovanjem CPP, ampak jim odločno napišejo predlog sodniku za prekrške?

Policija je, kaže, vsaj na cesti nedotakljiva. Kako naj ima človek rad deželo, ki ima takšne zakone?

Vinko Kernc

vinko.kernc@adriamedia.si