Aprilia Scarabeo 500: Preprosto uporaben

Italijani so narod, ki se vedno dobro znaj­de, ne glede na oko­liš­či­ne, ki se jim poja­vi­jo v živ­lje­nju.

9. 11. 2006

Pred šest­de­se­ti­mi leti so tako izna­šli Vespo, danes pa doka­zu­je­jo, da se da pre­ma­ga­ti tudi zopr­no mest­no gnečo po veli­kih mestih in priti v služ­bo dobre volje in brez stre­sa. Maksi sku­ter­ji so morda že kakš­no dese­tlet­je logič­na posle­di­ca nasta­lih raz­mer (več avto­mo­bil­ske plo­če­vi­ne na cestah), saj so hitrej­ši, udo­bnej­ši, pros­to­rnej­ši in čistej­ši od malih 50-kubičnih bren­ča­čev.

Življe­nje s takim, kot je na pri­mer Aprilijin Scarabeo 500, ki so ga letos prvič v več­jem obse­gu pomla­di­li in mu pre­sa­di­li srce (daro­va­lec je Piaggio), je v mese­cih, ko jutra­nje tem­pe­ra­tu­re še niso pre­bli­zu ničle in dež ne moči asfal­ta sko­raj vsak dan, odlič­na alter­na­ti­va avto­mo­bi­lu. Če niste moto­rist, skle­pa­mo, da še niste obču­ti­li bla­go­dej­ne­ga vpli­va, ko name­sto duho­mor­ne­ga čaka­nja v nepre­mič­ni kolo­ni plo­če­vi­ne poča­si zdr­si­te mimo in pri­var­ču­je­te čas. To pa je danes dra­go­ce­na dobri­na, saj ga vsem pri­manj­ku­je.

Pri vsem tem pa je dobro to, da vam za vsa­ko­dnev­no upo­rab­lja­nje take­ga sku­ter­ja ni treba posta­ti moto­rist. Sicer ne trdi­mo, da vas ne bo vož­nja na dveh kole­sih tako nav­du­ši­la, da boste to nekoč posta­li, toda Scarabeo zmore še kaj več kot le pot v služ­bo. Z njim se lahko odpra­vi­te kamor­ko­li. Na izlet z naj­draž­jo, na pri­mer, ki bo v udo­bnem sede­žu, ki je pod­krep­ljen še z ravno prav meh­kim vzme­te­njem, sede­la veli­ko udo­bne­je kot na več­ini moto­ci­klov. Enovaljnik s 38 ’konji’ namreč zmore lepo poto­val­no hitrost.

Več kot 160 kilo­me­trov na uro je sicer mazo­hi­zem, saj motor ni šport­nik, poja­vi pa se tudi rahlo niha­nje, a med 100 in 140 kilo­me­tri na uro se prav lepo potu­je v spro­šče­nem turi­stič­nem ritmu. Cenili smo tudi vetr­no zašči­to, ki učin­ko­vi­to zašči­ti kole­na in zgor­nji del tele­sa v jutra­njem mrazu, ter pros­to­ren prt­ljaž­nik pod sede­žem, kamor pospra­vi­mo čela­do in še torbo. Povrh tega je pred kole­ni doda­ten pre­dal za roka­vi­ce ali doku­men­te. Prostora za tovor­je­nje in shra­nje­va­nje drob­na­rij res ne manj­ka.

Pogrešali smo ga le pred voz­ni­kom, saj je krmi­lo za dro­bec pre­bli­zu tele­su, da bi lahko rekli, da je ergo­no­mi­ja pov­sem brez napak.

Preprostosti in upo­rab­no­sti so pri Aprilii uspeš­no doda­li še pri­jaz­nost do novin­cev na dveh kole­sih. Zavore so namreč ravno prav zmog­lji­ve, pri­me­jo nežno, a dovolj učin­ko­vi­to, da usta­vi­jo vseh 200 kilo­gra­mov, koli­kor jih

pre­mo­re Scarabeo, ko je pri­prav­ljen za vož­njo. Ker se ta masa med vož­njo ne obču­ti in je dovolj okre­ten tudi za naj­bolj ozka pro­met­na grla, nari­še le še en nasme­šek več na obra­zu voz­ni­ka.

Peter Kavčič

Aprilia Scarabeo 500

Cena testnega vozila: 1.249.991 SIT

Tehnični podatki

Motor: 4-taktni, 1-valjni, tekoeinsko hlajen, 459 cm3, 29 kW (38 KM) pri 7.750/min, 43 Nm pri 5.500/min, elektronski vbrizg goriva.

Sklopka: samodejna centrifugalna.

Prenos moči: samodejni brezstopenjski menjalnik, veriga.

Okvir: cevni jeklen dvojni.

Vzmetenje:V spredaj klasiene teleskopske vilice fi 40 mm, zadaj dvojni blažilnik.

Zavore: spredaj 2x kolut fi 260 mm, zadaj 1x kolut fi 220 mm, integralne.

Gume: spredaj 110/70-16, zadaj 150/70-14. Medosje: 1.535 mm.

Višina sedeža od tal: 780 mm.

Posoda za gorivo/poraba na testu: 13, 2 l/3, 9 l.

Suha masa: 189 kg.

Kontakt: Avto Triglav, d. o. o., Ljubljana, tel. št.: 01 588-45-50.

Hvalimo:

  • upo­rab­nost v mest­nem in pri­mest­nem pro­me­tu
  • vetr­na zašei­ta
  • opre­ma (alarm, daljin­ska klju­eav­ni­ca za prt­ljaž­nik, inte­gral­ne zavo­re)
  • pri­kup­no obli­ko­va­nje z retro pri­di­hom
  • veli­ko pros­to­ra za drob­na­ri­je in manj­še kose prt­lja­ge
  • neza­hte­ven za upo­ra­bo

Grajamo:

  • pol­ožaj za krmi­lom je malce utes­njen za voz­ni­ke viso­ke rasti
  • niha­nje pri hitro­sti 160 kilo­me­trov na uro

Na spletnih straneh Adria Media Ljubljana uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli nuditi.

Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah

zapri