KTM 450 EXC-R

Testi

KTM EXC/SX, modelno leto 2008