KTM KTM 350

Testi

Test - KTM 350 EXC-F 2020

Enduro za vsepovsod