0,5 za Maksi

Namenite del dohodnine društvu Motorističnih aktivistov Slovenije in nam pomagajte izboljšati aktivnosti na področju varnosti v cestnem prometu.

13. 12. 2007

Društvo MAKSI deluje od leta 2003 za razvoj uporabe in enakovredno obravnavo motoriziranih dvokolesnikov v prometu. Njihove uporabnike ščiti kot uporabnike cest, potrošnike in odgovorne državljane. Zavzema se za varnost in souporabo cest na podlagi osveščanja, preventive in izobraževanja z namenom uveljavljati znanje in zavest namesto represivnih metod.

Izvajanje dejavnosti na področju osveščanja udeležencev v prometu o pomembnosti varne vožnje in sobivanju na cesti ter opozarjanje na perečo problematiko neenakopravnosti in ogroženosti motociklistov v prometu zahtevajo znatna sredstva, ki jih društvo MAKSI, kot nepridobitna organizacija, pridobiva izključno iz članarin in projektnih subvencij. Sredstva, pridobljena iz naslova donacij dohodnine, bo v celoti namenilo uresničevanju svojih dolgoročnih načrtov. Med najpomembnejšimi so organizacija delavnic varne vožnje na različnih lokacijah po Sloveniji, vzpostavljanje dialoga s pristojnimi organi in sodelovanje pri pripravi strategij prometne varnosti RS, vključevanje mladih v moto-športne aktivnosti ter promocija motociklizma in njegove pomembne vloge pri reševanju prometne problematike.

OBRAZLOŽITEV:

Društvo Maksi je januarja 2007 pridobilo status društva v javnem interesu in se tako tudi uvrstilo na Seznam upravičencev do donacij iz dohodnine za leto 2007 in naprej. Ker smo status društva v javnem interesu pridobili v letu 2007, na prvi seznam, objavljen na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije, nismo bili uvrščeni. Na dokončni seznam smo se uvrstili s 30.9.2007.

Država letos prvič uvaja možnost, da lahko vsak zavezanec za dohodnino vpliva na razporeditev 0, 5 odstotka svoje dohodnine za leto 2007 in naprej, ki jo mora v vsakem primeru plačati. V prvem odstavku 142. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06), je določeno, da lahko rezident zahteva, da se do 0, 5 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se upoštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih dejavnosti, političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

V okviru teh določb bodo lahko rezidenti določili, da do 0, 5 odstotka dohodnine, odmerjene od njihovih dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, ne pripade proračunu RS, ampak nepridobitnim organizacijam z omenjenega seznama. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 ali 0, 5 odstotka dohodnine. Zahteva za namenitev (s podatki o upravičencih in delih njim namenjene dohodnine), ki jo poda davčni zavezanec, velja za tekoče in za nadaljnja leta, za katera se odmerja dohodnina, vse dokler davčni zavezanec zahteve ne spremeni oziroma prekliče.

POMEMBNO:

Če ste v dohodninski napovedi za leto 2006, ki ste jo morali oddati v aprilu, že navedli, da našemu društvu namenjate 0, 5 odstotka svoje dohodnine oziroma del tega, vas prosimo, da ponovno izpolnite priloženi obrazec in ga do 31.12.2007 posredujete Davčni upravi RS. V nasprotnem primeru vaša izbira ne bo veljavna, ker društvo MAKSI v tistem času še ni bilo na Seznamu upravičencev do donacij iz dohodnine za leto 2007 in bo tako država sama razporedila ta del dohodnine, na katerega sicer lahko vplivate.

Enako ravnate v primeru ko v oddani napovedi niste določili, komu gre 0, 5 odstotka vaše dohodnine. To storite tako, da na priloženi obrazec vpišete le še kolikšen odstotek želite donirati ter svoje podatke in ga posredujete na Davčno upravo RS do 31.12.2007. Tudi tisti, ki želite že zapisanega prejemnika dela vaše dohodnine spremeniti, storite tako.

V kolikor boste imeli v zvezi s tem kakšno vprašanje, smo vam na voljo na telefonski številki 041/850-850 ali na elektronskem naslovu info@moto-aktivisti.si.

Potrudili se bomo, da bomo upravičili zaupanje vseh, ki nam boste namenili del dohodnine.

Društvo Maksi