Akrapovič odslej tudi s homologacijo CRM:0038075

Določeni izpušni sistemi za motocikle, ki jih bo podjetje Akrapovič izdelalo v letu 2014 in v naslednjih letih, bodo zdaj izpolnjevali zahteve enega od dveh evropskih standardov homologacije, zaradi česar bodo lahko naprodaj ne samo v državah članicah EU, temveč tudi v številnih članicah Združenih narodov po svetu.

18. 9. 2014

Nova homologacija bo na voljo za vse Akrapovičeve izpušne sisteme za motocikle, tako da bodo izdelki homologirani v skladu z dvema direktivama, in sicer bodo imeli:

1. homologacijo Evropske skupnosti (ES): e-oznaka dokazuje, da izdelki ustrezajo zahtevam direktiv (zakonodaje) Evropske unije, in je priznana v vseh državah članicah EU;

2. homologacijo ECE (angl. Economic Commission for Europe – ECE): E-oznaka temelji na predpisih ECE. Homologacija ECE se priznava v naslednjih državah članicah Združenih narodov: Rusiji, Turčiji, Ukrajini, Maleziji, Egiptu, Makedoniji, Albaniji, Srbiji, Avstraliji, Črni Gori in Belorusiji.

Poleg tega je homologacija ECE pogoj za pridobitev nacionalne homologacije v Braziliji, Singapurju, Švici ter na Japonskem in Tajskem.

Med obema homologacijama ni bistvene razlike, saj obe zahtevata enako stroga testiranja in omejitve hrupa. Z izpolnjevanjem zahtev obeh direktiv bodo lahko Akrapovičevi izpušni sistemi za motocikle pridobili potrebno homologacijo v več državah.

Vsak Akrapovičev izpuh je oblikovan in izdelan z najnovejšo tehnologijo in vrhunsko spretnostjo zaposlenih, ki zaznamuje čisto vsak sestavni del – zdaj pa bodo izpušni sistemi na voljo tudi z najnovejšo homologacijo.

Podjetje Akrapovič želi motornim vozilom poleg prepoznavnega zvoka zagotoviti najvišjo raven dizajna in zmogljivosti, v enaki meri pa skrbi tudi za to, da njegovi sistemi izpolnjujejo zahteve potrebnih homologacij. Podjetje bo zato poskrbelo, da bodo izpušni sistemi za motocikle še naprej izpolnjevali zahtevano zakonodajo.