Aktualno: Offroad zveza Slovenije podala predloge za izboljšanje zakonodaje

Državna s svojimi institucijami, ki skrbijo za vse kaj je povezano z naravo in okoljem snuje nov zakon, ki predpisuje izjemno stroge kazni in odvzeme vozil, vsem ki se novega zakona ne bodo držali. Osnutek zakona je po našem menju zastarel in v resnici ne bo rešil ničesar! S podobno tematiko so se namreč že ukvarjale praktično vse evropske države in prišle do zaključka, da je rešitev v sodelovanju in ne v prepovedi. Urejenost tega vprašanja je prav pot in ne prepoved vsepovprek. Pa še to! Kdo bo ob ujmah, ki nas vedno pogosteje tepejo pomagal na težko dostopnih krajih, če ne prav lastniki in vozniki 4x4 avtomobilov, štirikolesnikov, motrnih sani in enduro motorjev? Takšna vozila in znanja preprosto potrebujemo. Držimo pesti, da se uspejo zmeniti kaj pametnega.

7. 2. 2014

Tule si lahko preberete zapisnik ORZS v celoti:

Zapisnik iz sestanka Združenja Terenskih Voznikov

Združenje terenskih voznikov se je glede na dogajanje in aktivnosti na področju Osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave odločilo,da skliče informativni sestanek z člani oz.predstavniki, kateri so posredno povezani z omenjenim zakonom.

Dogovorilo smo se, da je Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave nesprejemljiv in diskriminatoren do uporabnikov motornih vozil, kateri uporabljajo tudi naravno okolje za izvajanje rekreacijskih, športnih, predstavitvenih in ostalih dejavnosti. Opažamo, da v sami pripravi osnutka ni sodeloval noben predstavnik, kateri se s to panogo ukvarja. Zato menimo, da vam je bilo trenutno stanje napačno predstavljeno.

Združenje terenskih voznikov bo delovalo pod okriljem Offroad Zveze Slovenije (ORZS). Združenje terenskih voznikov zajema naslednje panožne skupine:

- Terenska vozila

- Enduro motorji

- Motocross motorje

- 4 kolesnike

- Motorne sani

Za nadaljna pogajanja o ureditvi razmer na omenjenem področju so bili določeni predstavniki panožnih skupin.

- Terenska vozila: Ivan Gregorič,Igor Ručman

- Enduro motorji: Aleš Koprivnikar,Lunar Stane, Jaka Seles

- Motocross motorji: Alojzij Fortuna

- 4 kolesniki: Boštjan Kremžar

- Motorne sani:

Združenje ugotavlja, da smo strogo proti osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave v členih, kateri opredeljujejo vožnjo v naravnem okolju(24.a člen,...). Združenje se zaveda problematike voženj v naravnem okolju, katero je potrebno urediti na način, kateri bo zadovoljil večino uporabnikov in državljanov Slovenije.

Združenje predlaga ureditev problematike na naslednji način:

- Zavod za gozdove naj kategorizira Slovenske gozdove in površine glede na njihovo uporabo in namen

- Kategorije naj bodo razvrščene po pomembnosti področij

- V najslabši kategoriji gozdov in površin bi morala biti vožnja z motornimi vozili dovoljena na način,da je vožnja možna po cestah, poteh, vlakah, itd z soglasjem lastnikov površin.

- Na ostalih površinah (višja kategorija), katere so ocenjena s strani Zavoda za gozdove so tudi možni razni organizirani dogodki, za katere pa upravna enota lahko izda posebno dovoljenje, katero lahko traja največ 2(dve) leti (enako velja v AUT).

- Občine in upravne enote bi se morale zavezati, da bi omenjena območja umestila v prostorski plan(OPN) ali označila kje so tovrstne dejavnosti mogoče.

- Na vseh manj pomembnih območjih naj bi se lahko izvajale naslednje dejavnosti kot so:

o Predstavitveo Srečanjao Tekmovanjao Rekreacijao Športne aktivnosti

S temi predlogi ugotavljamo, da bi se problematika drastično zmanjšala, kajti z višje kategoriziranih površin, bi se vozniki umaknili.

Radi bi poudarili, da večina sedanjih uporabnikov tovrstnih vozil v veliki večini niso uničevalci narave in si tudi sami želijo, da bi bila zadeva urejena pravično in konstruktivno. Skupaj menimo, da je najlažje vse prepovedati ampak z samo prepovedjo se zadeve ne rešujejo temveč se samo enostransko zaključujejo. Dejstvo je da se bo ob sami prepovedi vse še vedno nadaljevalo kajti vseh tovrstnih vozil je v Sloveniji preko 10.000.

Radi bi pa seveda tudi poudarili, da rešitev z raznimi manjšimi poligoni ne bo rešila težave katere smo vsi trenutno deležni. Edina možna rešitev so večje površine katere so slabše kvalitete ali degradirana območja.

Menimo, da je organizirana dejavnost oz. dejavnost katera deluje v nekih okvirih precej boljša kot sedaj, ko je zadeva popolnoma neorganizirana in se vsak uporabnik vozi kjerkoli.

Združenje ugotavlja in želi stopiti v kontakt in dialog z vsemi ostalimi uporabniki zelenih površin kot so planinci,lovci,naravovarstveniki in ostali, da se najde skupni jezik o problematiki.

Združenje poudarja, da je zadeva v sosednjih državah(ITA,AUT,D,...) urejena in da Država podpira vse vrste tovrstnih dogodkov, kajti smatrajo, da je to tudi dobro za turizem in prihodek gospodarstvu.'

Peter Kavčič