DMV začne veljati s 1. marcem

Stopnja davka za motocikle znaša od 1, 5 do 5 odstotkov, za dvotaktnike še dodatne 3 odstotke, za vozila s stopnjo izpusta nižjo od Euro 2 pa za 10 odstotkov.

11. 2. 2010

Stopnja davka za motorna vozila iz tarifne oznake 8711 ter trikolesa in štirikolesa je odvisna od moči motorja in znaša:

Moč motorja (kW) Stopnja davka (%) od davčne osnove

do vključno 25 1, 5

nad 25 do vključno 50 2

nad 50 do vključno 75 3

nad 75 5

Za motorna vozila iz prejšnjega odstavka z dvotaktnim motorjem na notranje zgorevanje, se stopnja davka, določena v prejšnjem odstavku, poveča za tri odstotne točke.

Za motorna vozila iz trinajstega odstavka tega člena s stopnjo izpusta nižjo od Euro 2, se stopnja davka, določena v trinajstem odstavku tega člena, poveča za deset odstotnih točk.

Za motorna vozila iz trinajstega odstavka tega člena, razen za kolesa z motorjem, s stopnjo izpusta Euro 2, se stopnja davka, določena v trinajstem odstavku tega člena, poveča za pet odstotnih točk.

Ne glede na določbo trinajstega odstavka tega člena, je za motorna vozila iz trinajstega odstavka tega člena z motorjem izključno na električni pogon, stopnja davka 0, 5%.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dneva meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen.

vir: Uradni list (9. 2. 2010)