Sekunda za življenje: Pomagajte kupiti nov reševalni motocikel

V celoti objavljamo obvestilo Društva Motorističnih aktivistov Slovenije, ki zbira denar za nakup reševalnega motocikla.

9. 12. 2011

Društvo MAkSi bo z dobrodelno akcijo Sekunda za življenje zbiralo sredstva za nakup reševalnega motocikla za Reševalno postajo UKC Ljubljana.

Reševalec na motorju ima občutno krajši reakcijski čas kot ostala reševalna vozila. Ko gre za življenje, pa šteje vsaka sekunda. Sredstva, ki jih bo MAkSi zbiral na računu TRR 34000 1014662850, bodo v celoti namenjena nakupu posebej prirejenega reševalnega motocikla.

Društvo Motorističnih aktivistov Slovenije (MAkSi) je pričelo z dobrodelno akcijo Sekunda za življenje, v okviru katere zbira sredstva za nakup reševalnega motocikla za Reševalno postajo UKC Ljubljana. Namen akcije je zbrati 17.000 evrov, kolikor je vreden motocikel, prilagojen reševanju. Od tega bo MAkSi prispeval skoraj tretjino sredstev, preostanek pa namerava zbrati z donacijami v okviru akcije, ki bo trajala od 1. decembra 2011 do 1. aprila 2012. Projekt reševalnega motocikla je do leta 2010 prostovoljno sofinancirala Mestna občina Ljubljana.

»Ljubljanska reševalna postaja ima dva reševalna motocikla, ki pa že zaključujeta svojo življenjsko pot in zaradi iztrošenosti v naslednji sezoni ne bosta več primerna za opravljanje dolžnosti reševalcev,« je ob začetku akcije zbiranja sredstev povedal Andrej Fink, vodja Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. »Že vnaprej se v imenu naših bolnikov zahvaljujem vsem, ki se bodo v akciji odločili pomagati,« je dodal.

Motorist reševalec v sezoni, ki traja od 1. maja do 1. novembra, naredi v povprečju 600 intervencij, večinoma povezanih z zastojem srca, medtem ko predstavlja pomoč ponesrečencem v prometnih nezgodah manjši del interventnih voženj. Največkrat nudi nujno prvo pomoč starejšim občanom in sladkornim bolnikom. Reševalni motocikel ima v primerjavi z drugimi reševalnimi vozili občutno krajši reakcijski čas. Ta znaša le 48 sekund, reakcijski čas reševalnega kombiniranega vozila pa znaša 2 minuti in 12 sekund. Če upoštevamo desetodstotni delež preživetja na minuto pri bolnikih s srčnim zastojem izven bolnišničnega okolja, se delež preživetja teh bolnikov poveča za sto odstotkov.

»V društvu MAkSi se zavedamo pomena in prednosti, ki jih prinaša reševalec na motorju, zato želimo po lastnih močeh prispevati k hitri in kakovostni zdravstveni oskrbi tistih, ki jo nujno potrebujejo,« je dejal Blaž Žganjar, vodja projekta v Društvu MAkSi. »Z akcijo želimo širšo javnost ozavestiti, da je v primeru zdravstvenih težav ključnega pomena, da reševalci do bolnikov ali ponesrečencev prispejo v najkrajšem možnem času. Zaradi krajšega reakcijskega časa in večje okretnosti v prometu je reševalec na motorju občutno hitrejši. In ko gre za življenje, šteje vsaka sekunda.«

Društvo MAkSi bo sredstva zbiralo na različne načine, in sicer prek donacij podjetij in posameznikov na posebej v ta namen odprtem račun št. 34000 1014662850 pri banki Sparkasse, samo pa bo iz svojih sredstev prispevalo tretjino potrebnega zneska. Iz zbranih sredstev bo kupljen popolnoma opremljen reševalni motocikel, ki ga bo MAkSi predal v trajno last Reševalni postaji UKC Ljubljana. Poleg pomoči Reševalni postaji Ljubljana, katere poslanstvo je reševanje življenj in ne zbiranje sredstev, želi MAkSi s tem dejanjem prispevati k ugledu motociklizma in motoristične skupnosti v očeh javnosti ter potrditi izsledke številnih raziskav, da je motorno kolo zaradi številnih prednosti v prometu veliko več kot samo prostočasno prevozno sredstvo.

O poteku akcije bo MAkSi javnost sproti obveščal preko spletne strani in na Facebooku.