MV Agusta za 100.000

Da, prav ste pre­bra­li, če imate denar in če je kakš­na še na voljo (izde­la­li jih bodo le 100), je lahko vaša naj­eks­klu­zi­vej­ša MV Agusta vseh časov.

7. 12. 2006

Nadeli so ji ime F4 C. C. po direk­tor­ju, moto­ri­stič­nem nav­du­šen­cu Claudiju Castiglioniju. Lepotica bo zara­di upo­ra­be naj­draž­jih mate­ri­a­lov in pove­ča­nja pros­to­rni­ne motor­ja na 1.079 cm3 iztis­ni­la kar 198 ’konjev’, naj­več­jo hitrost pa dose­že pri 315 kilo­me­trih na uro. Da boste v stilu, dobi­te poleg nje še zapest­no uro Girard Perregaux in Trussardijev usnjen jopič.

Še osta­ne­mo pod isto stre­ho: vse je šoki­ra­la Husqvarna STR 650 CRC super­mo­to, pod­pi­sa­na s Tamburinijevim obli­ko­va­njem. Sprednji del je vzet iz MV Aguste Brutale, prava poseb­nost pa je okvir, kjer se pre­ple­ta­ta nerja­ve­če jeklo in alu­mi­nij. Šminkerski super­mo­to naj bi iztis­nil 67 ’konjev’ in ne pre­se­gel 132 kilo­gra­mov na teht­ni­ci. Za veli­ko prahu so poskr­be­li tudi pri Cagivi, kjer so na sicer 125-kubični dir­kal­nik za mla­di­no obe­si­li 500-kubični eno­valj­ni motor iz SMR 510. Tako se obeta ultra­la­hek in vsaj s 60 ’konji’ pod­krep­ljen cest­ni šport­nik. Husqvarnina mode­la SM610 in TE610 (super­mo­to in endu­ro za vsa­ko­dnev­no rabo) sta zara­di oko­lje­var­stve­nih zahtev dobi­la vbrizg gori­va.

Peter Kavčič