Policisti na motornih saneh

Sodelovanje konjiških policistov in predstavnikov Unior turizma je obrodilo sadove - policisti bodo za svoje delo na območju Rogle uporabljali tudi motorne sani, ki so jih ustrezno pripravili v podjetju Ski&Sea.

6. 3. 2008

Policisti Policijske postaje Slovenske Konjice že več let zelo dobro sodelujejo z Unior Turizmom. Obojim je skupni cilj, da bi se tako domačini kot tudi turisti na njihovem območju dobro in varno počutili. Ker se tudi na Rogli, prav tako kot drugod po Sloveniji spopadajo s problematiko vožnje z motornimi sanmi v naravnem okolju so se odločili za sodelovanje na tem področju. Predstavniki Unior Turizma so konjiškim policistom v souporabo odstopili ene od dvojnih motornih sani, ki jih uporabljajo za nemoten potek dela .

Vožnja z motornimi sanmi je v času zimske sezone vedno pogostejša tudi v Sloveniji, čeprav Uredba o prepovedi vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju jasno določa, da je vožnja zunaj cest prepovedana. V njej je med drugim zapisano, da je »na območju Republike Slovenije v naravnem okolju prepovedano voziti, ustavljati, parkirati ali organizirati vožnje z motornimi vozili, kolesi s pomožnim motorjem in drugimi prevoznimi sredstvi, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja in niso namenjena izključno vožnji po cestah (v nadaljnjem besedilu: vozila na motorni pogon) in s kolesi ter da je na gozdnih cestah in na cestah z makadamskim voziščem v gozdnem prostoru ter na cestah v območjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, narodni, regijski in krajinski parki, vodni rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom), prepovedano organiziranje voženj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros vožnje, športne tekmovalne in reklamne vožnje ter njim podobne oblike uporabe.« Med motorna vozila pa sodijo tudi motorne sanke.

Kazni za tovrstne prekrške so nizke. Za fizične osebe znaša kazen le 41, 73 €. Policija in ustrezne prekrškovne službe do sedaj pri pregonu niso bile pretirano uspešne. Policija med drugim tudi zato, ker nima ustreznih prevoznih sredstev.

Policisti Policijske postaje Slovenske Konjice pa so v letošnji sezoni uspeli narediti velik korak v tej smeri. Reševanja problematike vožnje z motornimi sanmi na področju Rogle so se lotili z roko v roki s predstavniki Unior Turizma. Predstavniki Unior Turizma so namreč konjiškim policistom v souporabo odstopili ene od dvojnih motornih sani, ki jih uporabljajo za nemoten potek dela / na primer za reševanje in podobno /. Sani so označene z modro lučjo in po potrebi z napisom POLICIJA.

Po besedah Aleša Slaparja, vodje smučišč in žičnic na Rogli, je tovrstno sodelovanje zelo dobrodošlo. Pogosti so bili namreč primeri, ko so na primer upravitelji smučišč po koncu smučarskega dne uredili tekaške in druge terene za naslednji dan, zjutraj pa so jih pričakali razvoženi tereni s sledmi motornih sani. Sankači na motornih saneh so namreč najbolj aktivni v poznih popoldanskih, večernih in zgodnjih nočnih urah. Posledice vožnje z motornimi sanmi dobro poznajo tudi lovci, gozdarji in okoljevarstveniki , saj sani povzročajo velik hrup, kar je za divjad, ptice in druge živali zelo moteče.

V nadaljevanju sezone bodo policisti Policijske postaje Slovenske Konjice s pomočjo nove pridobitve, pogosteje opravljali nadzore na območju Rogle. V zadnjem nadzoru, ki so ga konjiški policisti opravili v preteklih dneh so zaznali šest kršitev.

Prijave poškodb zaradi uporabe motornih sani v letošnji zimski sezoni ni bilo, lani so zabeležili eno, v kateri se je povzročitelj hudo telesno poškodoval.

Milena Trbulin Drobne

TISKOVNA PREDSTAVNICA

POLICIJSKE UPRAVE CELJE