Pripravljen osnutek zakona o vožnji v naravnem okolju

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo osnutek novega zakona o vožnji z vozili po naravnem okolju. Pripombe sprejemajo do 12. septembra!

10. 8. 2011

Osnutek in informacije o možnosti pošiljanja predlogov in pripomb najdete tule.

Pomembni členi:

Enduro je prepovedan:
Na območju Republike Slovenije je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati, organizirati vožnje ali voziti se v skupini z vozili na motorni pogon.

Pa tudi kolesarji niso dosti na boljšem:
Na območju Republike Slovenije je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, organizirati vožnje s kolesi.

Tudi kjer se lahko vozimo, ne smemo biti hitrejši od 40 km/h:
Voznik kolesa ali vozila na motorni pogon mora po cestah v naravnem okolju, kjer je vožnja dovoljena, mora prilagoditi način in hitrost vožnje svojemu znanju, terenskim in vremenskim razmeram, pri čemer hitrost vožnje ne sme presegati 40 km na uro.

'Vstopnice' niso poceni:
Z globo od 100 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. vozi, ustavi ali organizira vožnje s kolesom v naravnem okolju v nasprotju s 8. členom tega zakona;
2. vozi, ustavi ali organizira vožnje s kolesom v gozdnem prostoru v nasprotju s 9. členom tega zakona;
3. vozi, ustavi ali organizira vožnje s kolesom po planinskih poteh v nasprotju z 10. členom tega zakona;
4. uporablja kolo v nasprotju predpisi, ki urejajo pravila cestnega prometa ali pešcem ne da prednosti na planinskih poteh, kjer je vožnja s kolesom dovoljena (13. člen);
5. pri uporabi kolesa ne prilagodi načina in hitrosti vožnje svojemu znanju, terenskim in vremenskim razmeram, pri čemer hitrost vožnje ne sme presegati 40 km na uro ali vozi pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi (14. člen).


Z globo od 500 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če:
1. vozi, ustavi ali parkira vozilo na motorni pogon v naravnem okolju v nasprotju s 6. členom tega zakona;
2. vozi, ustavi ali parkira vozilo na motorni pogon v naravnem okolju v nasprotju z 12. členom tega zakona,
3. pri uporabi vozila na motorni pogon ne prilagodi načina in hitrosti vožnje svojemu znanju, terenskim in vremenskim razmeram, pri čemer hitrost vožnje ne sme presegati 40 km na uro ali vozi pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi (14. člen).


(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
1. organizira vožnje z vozili na motorni pogon v naravnem okolju v nasprotju s 6. členom tega zakona,
2. ustavi, parkira ali organizira vožnje z vozili na motorni pogon v gozdnem prostoru v nasprotju s 7. členom tega zakona.

(2) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

(3) Z globo od 500 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje posameznik.

Barabe lahko ostanejo brez motorja:
Policist zaseže vozniku vozilo na motorni pogon, s katerim je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška:
1. če je vozilo na motorni pogon vozil izven nekategoriziranih cest nad zgornjo gozdno mejo ali na zavarovanem območju,
2. če je vozil v nasprotju z drugim odstavkom 7. člena tega zakona,
3. če je bil kot voznik vozila na motorni pogon v naravnem okolju v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek.