Ski-doo MXZ 800 za adre­na­lin­ske odvisnike

Te motor­ne sanke so name­nje­ne samo tistim, ki imajo z divjo vož­njo po snegu že veli­ko izku­šenj.

7. 12. 2006

Po uspe­hih v snowc­ros­su so se pri Ski-dooju odlo­či­li, da ponu­di­jo trgu še dir­kal­no repli­ko s polno nastav­lji­vim dir­kal­nim vzme­te­njem, vzme­ti so na pri­mer iz tita­na, krmi­lo je nameš­če­no višje, ima pro­zor­no poso­do za gori­vo za natanč­nej­še doli­va­nje dir­kal­ne meša­ni­ce, dir­kal­no zavo­ro in Acerbisove ščit­ni­ke za roke. Komur pa 136 ’konjev’ ni dovolj, imajo na voljo izved­bo z dalj­šo gose­ni­co in s 150 ’konji’ pod motor­nim pokro­vom. Pospeški so, jasno, enaki kot pri dir­kal­ni­ku za WRC.