Jamstva in garancije

3. 9. 2014
Deli

Pri nakupu avtomobila se zdi, kot da preverimo vse, le na to, kaj se bo z njim dogajalo po enem, dveh ali celo treh letih, le redko pomislimo.

No, ne vsi. Tisti, ki jim največji izdatek sploh (ob nakupu nepremičnine) vendarle nekaj pomeni, pa se posvetijo tudi poglavju o garancijah in jamstvih avtomobilskih prodajalcev.

Razlik, za kaj jamčijo in kdaj so pripravljeni prodajalci povrniti škodo, ki nastane zaradi slabe kakovosti svojih izdelkov, je pri tem kar veliko.

A iti moramo po vrsti. Kdo sploh lahko kaj jamči za svoje izdelke? Slovenska zakonodaja je glede tega močno na strani kupcev oziroma uporabnikov, a ti tega običajno sploh ne vedo ali pa ne znajo najti načina, da bi dosegli svoje pravice, zagotovljene z zakoni in pravilniki. Zakonsko je, na primer, določeno tudi razlikovanje med dvema sopomenkama v slovenskem jeziku – garancijo in jamstvom. Zakonsko morajo prodajalci zagotoviti enoletno obvezno garancijo za brezhibno delovanje, dodatno pa je določeno, da morajo zagotoviti tudi dvoletno jamstvo za stvarne napake. Takšna zakonska rešitev je predvidena za tiste predmete, ki smo jih kupili nove. Pri nakupu že uporabljenih (rabljenih) predmetov, seveda tudi avtomobilov, veljajo drugačni roki – le en mesec kot obvezna garancija, pa tudi le enoletno jamstvo za stvarne napake.

Še nekaj je treba povedati na začetku obravnavanja te teme: za prodani izdelek 'garantira' ali jamči prodajalec. Seveda je za uveljavljanje takšnih zahtevkov bolje, če namesto običajnih trgovcev zanje jamčijo še izdelovalci oziroma njihovi lokalni distributerji, ko gre za nove avtomobile. Precej na slabšem so lahko kupci, ki svoj avtomobil kupijo kot rabljen in je prodajalec bodisi zasebnik bodisi podjetje ali podjetnik z nezanesljivimi referencami. V sedanjih ne najbolj obetavnih gospodarskih razmerah je tudi zanesljivost prodajalca kar pomembna postavka, če si seveda hočemo ohraniti dobro izhodišče za primer, če z avtomobilom in njegovo uporabo ne bo vse v redu!

Pravzaprav so stvari glede potrošnikovih pravic dokaj jasne, a je vseeno zanimivo, da se prodajalci avtomobilov glede jamstev in garancij običajno zatekajo k preizkušeni metodi drobnega tiska. Tako se lahko lahkovernemu kupcu, ki mu je bila najpomembnejša cena (akcijska ali s popusti itd.), zgodi, da bo moral kasneje ob morebitni težavi zaradi napak ali slabega delovanja presenečeno ugotoviti, da bo pot do uveljavljanja jamstvenih zahtevkov zapletena in težka.

Temeljita preučitev tistega, kar prodajalci ali izdelovalci ponujajo, je torej sploh predpogoj za to, da bomo lahko kasneje uspešno uveljavili morebitne zahtevke. Predvsem tu velja dobro vedeti, kakšne so časovne zahteve glede uveljavljanja zahtevkov. Iz izkušenj potrošniških svetovalcev je namreč znano, da se največ napak glede zahtevkov dogaja pri načinu uveljavljanja posameznih zahtevkov in rokih, ki jih je treba upoštevati pri posameznih napakah, kadar se te pojavijo. Glede na naravo avtomobilov kot industrijskih izdelkov je tako na primer veliko bolj pomembno uveljavljanje zahtevkov glede na jamstvo za stvarne napake. Iz tega izhajajo večje pravice potrošnikov kot pa iz dela o garancijah. Če izdelek ni več uporaben zaradi stvarne napake, ima lastnik več možnosti, da doseže zadovoljivo rešitev. V takšnem primeru ima namreč na voljo, da izbere odpravo napake, zamenjavo izdelka z novim brez napak, sorazmerno znižanje kupnine ali pa celo vračilo kupnine.

Držati se je treba roka, da moramo prodajalca o napaki obvestiti najkasneje v dveh mesecih, odkar odkrijemo napako. Skupaj z obvestilom moramo tudi postaviti zahtevek, kako bi radi, da se zahtevek reši. Torej je treba navesti eno od prej omenjenih možnosti. Seveda vam bo veliko bolj prav prišel pisni zahtevek. Prodajalec ima za reševanje takšnega zahtevka dokaj kratek rok – le osem dni! To velja za večje napake, ki vplivajo na običajno in normalno uporabo izdelka. Malenkostne napake in tiste, ki jih krijejo drugačna jamstva in garancije avtomobilskih izdelovalcev (na primer proti prerjavenju ali za avtomobilski lošč), mora uporabnik seveda reševati po poteh, ki jih določajo takšne izdelovalčeve obljube.

Glede na slovenske zakonske rešitve je tako vedno najbolje komunicirati s prodajalcem, pa četudi sta običajno pri novih avtomobilih za njim seveda tudi distributer in ne nazadnje izdelovalec.

Tukaj se običajno tudi bodoči kupci lažje znajdejo, če so pripravljeni pred nakupom preučiti tudi vse tisto, kar kot garancijo in jamstvo posamezne znamke ponujajo dodatno k sicer osnovnim zakonsko določenim jamstvom in garancijam za trajne izdelke, kakršen je osebni avtomobil. Skoraj na vseh spletnih straneh, ki jih imajo prav vsi uradni distributerji oziroma uvozniki avtomobilskih znamk v Slovenijo, z malce truda (včasih so dobro skriti) najdemo navedene osnovne pogoje o garancijah in jamstvih. Vsi tisti, ki ste že lastniki avtomobila, pa seveda te pogoje najdete v dokumentaciji o avtomobilu, ki ste jo (ali pa bi jo morali) dobiti ob nakupu.

Nekaj manj popolni so ti podatki za dodatne ponudbe jamstev, najbrž tudi zato, ker se glede tega v zadnjem času zadeve kar močno spreminjajo. Ni sicer jasno, kaj je bilo prej, zanimanje potrošnikov oziroma kupcev za dodatna jamstva ali pa ugotovitev nekaterih znamk, da se lahko do boljše prodaje in večjega ugleda znamke lahko pride tudi prek izboljšane ponudbe jamstvenih pogojev.

Seveda pa so te dodatne ponudbe zelo specifične in se razlikujejo od znamke do znamke. Pravo revolucijo v evropskem prostoru je pred sedmimi leti povzročila Kia, ko je začela za svoje osebne avtomobile obljubljati kar sedemletno garancijo. Očitno se je tej korejski znamki tak ukrep kar obrestoval, čeprav je tistih sedem let dodatno 'razvrednotenih' z omejitvijo veljavnosti le do 150.000 prevoženih kilometrov. Res je tudi, da si le redkokdo avtomobil kupi za toliko časa. A pri evropski Kii so z učinkom njihove zelo smele poteze zelo zadovoljni. Prinesla jim je večji ugled, saj so jo kupci razumeli predvsem kot sporočilo, da se pri Kii ne bojijo zagotoviti delovanja avtomobila za veliko dlje časa kot pri tekmecih. Seveda je v Kijini potezi tudi marsikaj postavljeno predvsem s pogledom na tržno prednost. Če pogledamo realne koristi za uporabnika, je namreč, vsaj po našem mnenju, veliko več ponudila Kijina sestrska znamka Hyundai, ki ponuja 'trojno petletno garancijo'. Hyundai ponuja petletno garancijo brez omejitve prevoženih kilometrov, dodatno pa še mobilno garancijo.

Pred časom je – v začetku zgolj v Nemčiji – Opel ponujal celo 'doživljenjsko' garancijo za svoje avtomobile. So pa morali Oplovi tržniki to zadevo kar hitro preklicati, ker je bilo v pogojih za 'doživljenjskost' toliko omejitev v drobnem tisku, da se je izkazalo, da gre za zavajanje kupcev.

Prav tu, pri omejitvah pogojev garancij, se kažejo najrazličnejše nevarne čeri za kupce. Zato velja nasvet z začetka našega članka, da se je treba preučevanju pogojev in ponudbe pri garancijskih in jamstvenih obljubah temeljito posvetiti. To bodo seveda še toliko bolj naredili vsi tisti, ki premišljujejo o dodatnem nakupu podaljšanja posameznih garancijskih obljub, ki jih ponujajo številni izdelovalci.

Vsekakor zelo daleč je na tem področju šel pri nas vodilni na trgu, Renault, ki na primer ponuja kar tri vrste podaljšanja garancije. Na pet let oziroma do 100.000 prevoženih kilometrov jo podaljšajo brezplačno, če se kupec odloči za nakup avtomobila prek paketa Renault Financiranje, v katerem je poleg omenjenega podaljšanja brez dodatnega plačila zajeto še zavarovanje, po polovični ceni pa še paket z oznako My Revision, ki vsebuje redno predpisano servisiranje avtomobila v skladu s servisno knjižico za posamezni model, kupec pa si lahko izbere poljubno dolžino trajanja, največ do 60 mesecev oziroma 200.000 kilometrov. Da bi bila stvar še bolj zapletena, lahko kupec pri Renaultu dobi tudi paket Zen, ki poleg prej omenjenih zadev (iz paketa My Revision) vsebuje še mobilno garancijo (Renault pomoč), ali pa paket Full Sevice, s katerim ob drugem kupec dobi še redno vzdrževanje.

Tržna bitka med posameznimi znamkami se je razplamtela tudi na tem delu ponudbe, ki v času, ko se bo treba vse bolj po pameti odločati glede nakupa avtomobila, vendarle pomeni prednosti za kupce. Sem lahko prištejemo tudi Škodino novost, ki zdaj poleg dvoletne garancije ponuja še tako imenovano Jamstvo 6Plus. To velja za tretje, četrto, peto in šesto leto starosti avtomobila oziroma do 200.000 prevoženih kilometrov.

Avtomobili so trajni izdelki in z uporabo se ta njihova trajnost zmanjšuje. O tem morajo seveda še posebej premišljevati tisti kupci, ki se odločijo za nakup rabljenega avtomobila. Na tem področju je zavedanje kupca, ko gre za garancijo in jamstvo, še zlasti pomembno. Slovenski zakon o obligacijskih razmerjih, s katerim si morajo ob težavah po nakupu rabljenega avtomobila pomagati nezadovoljni kupci, je dokaj določen. A pomaga le tistim, ki se na nakup dobro pripravijo. To pomeni tudi primerno kupo-prodajno pogodbo. Previden kupec bo poskušal vanjo vpisati še kaj več kot le podatke o avtomobilu, ki so navedeni v prometnem dovoljenju. Še bolj previden je treba biti pri nakupu avtomobila, ki do zdaj še ni bil registriran v Sloveniji. Prikaz stanja avtomobila je lahko boljši, kot je avtomobil v resnici. Pri nas ni nikakršna folklorna posebnost, da premeteni trgovci zavrtijo kilometrski števec nazaj in avtomobil se kar naenkrat pomladi. V nekaterih državah je te vrste goljufanje kupcev prepovedano in kaznivo tudi z zaporom, pri nas se s takšnimi kavalirskimi delikti tudi sicer odlično plačani zakonodajalci niso imeli časa ukvarjati (a kako bi se, ko pa so celo zakonska določila za financiranje lastnih strank morali nekajkrat spremeniti, preden so si lahko odprli pipico do davkoplačevalskega denarja!).

Tudi druga zakonska določila (razen tistih omenjenih) niso preveč v korist potrošnikom, sem pa spadata seveda tudi pregovorno počasno sodstvo in majhno zaupanje v sodne poti za 'običajne' zadeve. Pravico do ene od štirih možnosti iz zakona o jamstvu o stvarnih napakah v primeru, ko prodajalec kupca zavrne, si je sicer mogoče izboriti, a pot seveda ni lahka – ali pa hitra. To velja tako za kupce novih kot rabljenih avtomobilov, za tiste, ki se morajo za svoje zakonite pravice spopasti z znanimi in uglednimi trgovci ali distributerji, pa tudi za kupce rabljenih avtomobilov, kjer ni redko tudi to, da se prodajalec kar naenkrat 'izgubi'.

Slovenski lastniki avtomobilov, ki se dokaj redno kvarijo – ne glede na znamke – pa se morajo srečevati še z drugačnimi čermi za priznavanje jamstvenih ali garancijskih zahtevkov. Nemalokrat se zgodi, da čeprav se jim zdi, da je za napako kriv izdelovalec, ta – najprej njegov serviser, kasneje pa tudi distributer – poskuša prikazati napako kot nekaj, kar to sploh ni.

Marsikateri nezadovoljni kupec je pri nas tudi že ugotovil, da so mu kakšno tovarniško napako zamolčali ali pa da slovenskih lastnikov točno določenega modela, ki je bil drugod poklican v servis na popravilo, sploh niso obvestili.

Vse to spada v del avtomobilskega posla, ki je pri nas skrit pred očmi javnosti. Tudi zaradi tega, ker se kupci še vedno ne zavedajo dovolj svojih pravic, pa seveda tudi zato, ker so postopki za doseganje pravic, tudi ob pomoči inšpekcijskih služb, precej zamudni in posejani s številnimi zankami, ki jih je mogoče rešiti le s primerno pravno pomočjo.

Kako ocenjujemo

Pri Avto magazinu v ocenah v avtomobilskih testih upoštevamo tudi to, kaj posamezne znamke glede jamstev obljubljajo za svoje avtomobile. Že pred časom smo izdelali in nato pred kratkim še posodobili način ocenjevanja, ki je v kratkem povzetku takšen:

V osnovnem točkovanju že upoštevamo nekatera jamstva (na prerjavenje, jamstva mobilnosti). Dodatno upoštevamo tudi dodatna jamstva po izteku garancije, ki jih ni treba doplačati.

Za osnovno štejemo tri leta garancije brez omejitve kilometrov, tri leta jamstva mobilnosti in 12 let jamstva na prerjavenje, za kar damo oceno 5 točk. Vsako leto dodatne osnovne garancije poveča oceno (+ 2 točki), vsako leto manj oceno zmanjša (– 2 točki). Za omejitev kilometrov pri osnovni garanciji znižamo oceno (– 1 točka) za vsako omejeno leto. Ker prvi dve leti zakonsko ni mogoče omejiti kilometrov, se to računa od drugega leta. Druge omejitve pri osnovni garanciji, na primer omejitev trajanja garancije za dele avtomobila, ki ne štejejo za 'potrošne' (npr. za avdiosistem, navigacijo ipd.), pomenijo zmanjšanje (– 1 točka za vsaki dve leti dela, ki ima najkrajšo garancijo). Za dodatno jamstvo po izteku garancije dodatek (+ 1 točka za vsaki dve leti). Za omejitev kilometrov pri dodatnem jamstvu oceno zmanjšamo (– 1 točka). Za prerjavenje oceno zvišamo ali znižamo (+ 1 točka za vsaka tri leta, – 1 točka za vsaki dve leti). Za jamstvo mobilnosti oceno zvišamo ali znižamo (– 1 točka za vsako leto manj, + 1 točka za vsaki dve leti več). Za jamstvo mobilnosti s posebnimi pogoji (servisiranje na pooblaščenih servisih, recimo) oceno zvišamo ali znižamo (1 točka za vsaka štiri leta).

Pregled trajanja posameznih garancij:

Splošna garancija

7 let Kia*

5 let Hyundai, SsangYong*

3 leta Dacia*, Chevrolet*, Honda, Jaguar, Land Rover*, Lexus*, Mazda*, Mitsubishi, Nissan*, Suzuki*, Toyota*

2 leti Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Ford, Fiat, Jeep, Lancia, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Smart, Škoda, Volkswagen, Volvo

*Z dodatno omejitvijo prevoženih kilometrov. **Samo za nekatere modele.

Podaljšana garancija

6 let Škoda

5 let Mazda, Toyota

4 leta Audi, Mercedes-Benz*, Opel*, Seat, Porsche, Volkswagen

3 leta Volvo

*Za doplačilo.

Mobilna garancija, všteta v nakupni ceni

30 let Mercedes-Benz

10 let Mazda

6 let Škoda*

5 let Alfa Romeo, Fiat, Hyundai, Lancia

4 leta Opel*

3 leta Honda, Jaguar, Land Rover*, Lexus, Nissan*, Toyota

2 leti Audi, Citroën, Ford, Jeep,Peugeot, Porsche, Seat, Škoda, Volkswagen

*Z dodatno omejitvijo prevoženih kilometrov.

Prerjavenje

30 let Mercedes-Benz

12 let Audi, BMW, Ford, Honda, Hyundai, Lexus, Mazda, Mini, Nissan*, Opel, Porsche, Renault, Seat, Suzuki, Škoda, Toyota, Volkswagen, Volvo

8 let Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot

7 let Jeep, Kia*

6 let Chevrolet, Dacia, Jaguar, Land Rover

5 let SsangYong*

*Z dodatno omejitvijo prevoženih kilometrov.

Garancija na lošč

12 let Volvo

5 let Kia*

3 leta Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroën, Fiat, Honda, Jaguar, Lancia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mini, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Škoda, Toyota, Volkswagen

2 leti Dacia, Ford, Jeep

*Z dodatno omejitvijo prevoženih kilometrov.

Besedilo Tomaž Porekar, foto: profimedia, shutterstock

Novo na Metroplay: Jure Godler iskreno o delu sebe, ki je javnosti skrit | Po mojem okusu