Pravilna uporaba žarometov pozimi: brez tega bo vožnja veliko bolj nevarna

8. 10. 2022 | Jure Šujica
Deli

Na AVP svetujejo tudi previdnost pri uporabi nekaterih novih tehnologij, sicer namenjenih večji varnosti.

V povezavi z zimskim delom leta najprej pomislimo na nizke temperature, sneg in v povezavi z avtomobili na zimske gume. Hkrati je to tudi del leta, ki ga zaznamuje krajši dan, zaradi česar več časa vozniki preživijo v mraku. Dobri žarometi so zato ključnega pomena za varnost v prometu, pogosteje pa pridejo v poštev tudi žarometi z dolgim snopom. Pa jih znate pravilno uporabljati? Ali veste, kaj o njihovi uporabi narekuje zakonodaja?

Preberite še: To je element, zaradi katerega je vožnja pozimi še precej bolj varna

Kot pojasnjujejo pri Agenciji za Varnost prometa (AVP) je žaromete z dolgim snopom priporočljivo uporabljati ponoči in vedno, kadar ni prisoten kateri od razlogov, zaradi katerega jih moramo zasenčiti oziroma uporabljati zasenčene žaromete in/ali meglenke. Na cesti, osvetljeni s cestno razsvetljavo, ki zagotavlja dobro vidnost, in v predoru, ni dovoljeno uporabljati dolgih žarometov. 

Dolgi snop žarometov je torej priporočljivo uporabljati vselej, kadar to dovoljuje zakon, na AVP pa načeloma pozdravljajo tudi možnost samodejnega preklapljanja med dolgim in kratkim snopom, ki ga ponuja vse več vozil, še posebej tistih z matričnimi žarometi. Vendar pa svetuje previdnost pri uporabi. Takšni sistemi namreč pogosto reagirajo prepozno in šele takrat, ko je vozilo že v našem vidnem polju, hkrati pa običajno vključijo dolgi snop šele nekaj trenutkov po srečanju.

Po vrhu vsega se pogosto dogaja, da avtomobil pravzaprav ne naredi preklopa med dolgim in kratkim snopom. Hkrati se včasih dogaja, da avtomatika vklopi žaromete zgolj za kratek čas in tedaj, ko jih voznik pravzaprav ne bi. AVP zato svetuje, da vozniki, ki so vešči uporabe dolgih in kratkih luči, raje preklapljajo ročno.

Čeprav zakon o tem ne govori, so na AVP spregovorili tudi o uporabi ustreznih žarometov ob slabši vidljivosti oziroma tedaj, ko je zunaj megla ali sneg. Tudi takrat namreč uporaba dolgih luči ni priporočljiva. Svetloba se namreč odbija od vodnih delcev, zaradi česar vas bodo dolgi žarometi zgolj zaslepili – kakor tudi druge udeležence v prometu. V tem primeru se zanašajte zgolj na zasenčene žaromete in meglenke. Vselej, ne glede na to, ali so razmere za vožnjo dobre ali slabe, poskrbite, da boste imeli v mraku prižgane tudi zadnje luči in ne zgolj dnevnih sprednjih.

Kaj pravi zakon? 71. člen Zakona o varnosti v cestnem prometu govori takole:

(1)Voznik motornega vozila ali skupine vozil mora voziti v cestnem prometu s prižganimi dnevnimi svetilkami ali zasenčenimi žarometi. 
(2)Ponoči uporablja voznik iz prejšnjega odstavka praviloma dolge žaromete, ki jih mora pravočasno zasenčiti, ko mu prihaja nasproti drugo vozilo, skupina pešcev ali vlak, če vodi cesta ob železniški progi, ali če je spredaj vozeče vozilo tako blizu, da bi dolgi snop svetlobe motil voznika. Ob zasenčenju žarometov je treba prilagoditi hitrost vozila dolžini osvetljenega dela ceste. Vožnja samo s pozicijskimi svetilkami v cestnem prometu ni dovoljena. 
(3)Na cesti, osvetljeni s cestno razsvetljavo, ki zagotavlja dobro vidnost, in v predoru ni dovoljeno uporabljati dolgih žarometov. 
(4)Ob zmanjšani vidljivosti se praviloma uporablja zasenčene žaromete ali meglenke ali kombinacijo teh žarometov. Uporaba meglenk je dovoljena le, kadar je vidljivost manjša od 50 m ali kadar meglenke delujejo v funkciji prilagodljivih žarometov. Uporaba zadnjih meglenk ni dovoljena na vozilu, za katerim vozi na majhni razdalji drugo vozilo (npr. v koloni vozil). 
(5)Žarometi, svetilke in odsevniki na vozilu med vožnjo ne smejo biti zakriti ali umazani. 
(6)Voznik iz prvega odstavka tega člena  mora voziti podnevi s prižganimi dnevnimi svetilkami. Kot dnevne svetilke se lahko uporabljajo tudi zasenčeni žarometi, katerih svetilnost je v takem primeru lahko zmanjšana za največ 25 %. Dnevne svetilke ali zasenčeni žarometi, ki se uporabljajo kot dnevne svetilke, so lahko prižgane, ne da bi bile sočasno prižgane pozicijske svetilke. 
(7)Na vozišču ustavljeno ali parkirano vozilo mora biti ponoči in ob zmanjšani vidljivosti osvetljeno s pozicijskimi svetilkami. V naselju zadostuje, da je vozilo osvetljeno s pozicijskimi svetilkami na tisti strani vozila, ki je obrnjena proti sredini ceste. Označitev vozila s pozicijskimi svetilkami ni potrebna na cesti, na kateri cestna razsvetljava zagotavlja dobro vidnost vozila ali če je vozilo ustavljeno ali parkirano na označenem parkirnem prostoru. 
(8)Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega, petega, šestega ali sedmega odstavka tega člena . 
(9)Z globo 80 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo drugega ali tretjega odstavka tega člena .

Novo na Metroplay: Ko se govori o hierarhiji, je že prepozno | Bine Volčič in Žiga Faganel