Rabljeni avtomobili: Pregled dokumentacije pred nakupom

Kupci rabljenih avtomobilov pregleda dokumentacije avtomobila velikokrat ne opravijo temeljito, kar je najboljši recept za zgrešen nakup.

2. 6. 2014

Tokrat pišemo o dokumentaciji vozila, ne o servisni dokumentaciji, ki se ji bomo posvetili v naslednjem članku o pregledu zgodovine vzdrževanja. Pregled dokumentacije je zelo pomemben, saj iz nje izvemo verodostojne podatke o številu lastnikov v Sloveniji ter koliko časa je prodajalec lastnik avtomobila. Poleg tega nam natančen pregled da tudi delno potrditev, da je avtomobil tehnično ustrezen, z njim pa se izognemo tudi morebitnim birokratskim težavam, ki povzročijo dodatne stroške, izgubo časa in živcev.

V tem članku se bom posvetil vozilom, že registriranim v Sloveniji, saj je preverjanje dokumentacije uvoženega vozila bistveno zahtevnejše in običajno omejeno na kopije uvozne dokumentacije. Kljub temu je pri nekaterih uvoženih, v Sloveniji še neregistriranih vozilih, mogoče pridobiti verodostojno dokumentacijo; npr. v Belgiji mora imeti vsak prodan rabljen avtomobil dokument CAR-PASS, na katerem je med drugim zapisan tudi podatek o prevoženih kilometrih.

Potrebni dokumenti

Za temeljit pregled dokumentacije avtomobila potrebujemo najmanj:

•    prometno dovoljenje avtomobila: tudi če kupujete avtomobil pri prodajalcu rabljenih avtomobilov in je avtomobil neregistriran, ima prodajalec zagotovo kopijo odjavljenega prometnega dovoljenja, ki bo zadostovala; če je ne bo hotel izročiti, je to znak za previdnost;

•    potrdilo o skladnosti (v pogovornem jeziku homologacija). Če potrdila o skladnosti prodajalec nima, naj vam ga zagotovi na lastne stroške pred nakupom avtomobila (izda se nadomestno potrdilo o skladnosti). Vozila, registrirana pred 27. 3. 1993, potrdila o skladnosti ne potrebujejo.

Kaj vsebuje temeljit pregled dokumentacije?

Preverba istovetnosti vozila

Prepričamo se, da preverjamo dokumente o pravem avtomobilu: v prometnem dovoljenju najdemo točko (E) – identifikacijska številka. Ta številka mora ustrezati točki E na potrdilu o skladnosti in številki VIN (Vehicle Identification Number) na avtomobilu. Ta je lahko na različnih mestih: na spodnjem delu vetrobranskega stekla, B-stebričku vozila, pod prostorom za noge spredaj itd. Če se številke ne ujemajo, je treba ugotoviti razlog. Večinoma se napaka zgodi, ko referent vnese številko VIN. Napako naj na svoje stroške odpravi prodajalec.

Pomembnejši podatki iz potrdila o skladnosti

Vsako potrdilo o skladnosti ima svojo številko. Če se številka potrdila o skladnosti začne s SA (ali A pri avtomobilih, registriranih med 27. 3. 1993 in 1. 5. 2004), je bil avtomobil prvič registriran v Sloveniji. Če se potrdilo o skladnosti začne s SB (ali B), je bilo vozilo prvič registrirano v tujini in naknadno uvoženo v Slovenijo. Št. potrdila o skladnosti je tudi v prometnem dovoljenju pod točko 1K.

Pod točko Z.1 so vpisane dovoljene mere gum in platišč (običajno jih je več, lahko pa je tudi samo ena). Preverite, da gume na avtomobilu ustrezajo vpisanim v potrdilu o skladnosti. Velikokrat so namreč na avtomobilu nameščene druge (običajno cenejše) mere gum, zaradi česar je avtomobil tehnično neustrezen.

Na zadnji strani potrdila o skladnosti je prostor za vpis predelav na vozilu. Večino naknadno vgrajene opreme je treba vpisati v potrdilo o skladnosti, v nasprotnem primeru je avtomobil tehnično neustrezen. Naštevam nekaj primerov: vgradnja športnih izpuhov in spojlerjev, namestitev drugačnih mer platišč in gum, spremembe podvozja, zatemnitev stekel, vgradnja naprave LPG, vgradnja ksenonskih ali LED-žarometov itd.

Pomembnejši podatki iz prometnega dovoljenja

Preverimo, da je prodajalec naveden v prometnem dovoljenju. Če ni, je to običajno znak, da gre za preprodajalca (običajni razlogi, ki jih poda prodajalec, so, da prodaja avtomobil od sestre, tete itd., vendar je to pravi razlog v zelo redkih primerih).

Če se datuma pod točko B (datum prve registracije) in 2A (datum prve registracije v RS) ujemata, je bilo vozilo prvič registrirano v Sloveniji, sicer je bilo uvoženo.

Na zadnji strani prometnega dovoljenja lahko preverimo, koliko časa je prodajalec lastnik avtomobila. Pri tem je treba upoštevati, da se prometno dovoljenje zaradi pomanjkanja prostora zamenja z novim po štirih letih. Tako bo avtomobil, ki ga ima prodajalec v lasti peto leto, imel prometno dovoljenje z zgolj enim vpisom na zadnji strani. Vsa druga odstopanja običajno nakazujejo na neverodostojnost prodajalca. Pojasnilom prodajalca, ki jih ni možno verodostojno (z dokumenti) preveriti, ne nasedajte.

Elektronski vpogled v podatke o vozilu

Država je z uvedbo elektronskega vpogleda v podatke o vozilu (na voljo brezplačno na spletni strani https://e-uprava.gov.si/e-uprava/emrvl.euprava) kupcem v Sloveniji registriranih rabljenih vozil omogočila pridobitev verodostojega podatka o številu lastnikov vozila. Ta podatek je na voljo tudi za neregistrirana vozila (potrebujemo kopijo odjavljenega prometnega dovoljenja). Na podlagi vnosa številke prometnega dovoljenja in registrske številke se nam izpišejo podatki o avtomobilu. Poleg podatkov, ki jih najdemo v zgoraj opisanih dokumentih, sta nam na voljo tudi podatka o številu različnih lastnikov in številu različnih uporabnikov, ki nista nujno vedno enaka. Običajno je pomemben podatek o številu različnih uporabnikov. Pojasnitev si lahko pogledamo na dveh primerih:

•    avtomobili, kupljeni na lizing: kupec je po poteku lizing pogodbe avtomobil odkupil: število uporabnikov je 1, število lastnikov pa 2.

avtomobili, ki so se prodajali prek prodajalcev rabljenih vozil: npr. prvi lastnik uporabi sistem staro za novo in proda avtomobil prodajalcu rabljenih vozil, ki ga proda novemu lastniku. Število uporabnikov je 2, število lastnikov pa 3.

Pod točko Registracija v tujini lahko preverimo tudi državo predhodne registracije, ali gre za uvoženo vozilo.

Svetujem, da vozilo prek elektronskega vpogleda preverite že pred fizičnim ogledom, saj boste z izločitvijo neustreznih vozil prihranili čas in stroške. Prodajalec vam mora zgolj posredovati registrsko številko in številko prometnega dovoljenja. Če tega ne želi storiti, je to znak za previdnost.

Temeljito preverjanje dokumentacije vozila naj postane obvezen del nakupnega procesa rabljenega vozila, saj nam ne bo zgolj podalo verodostojnih osnovnih informacij o vozilu, temveč je to temelj nakupa dobrega rabljenega vozila za pošteno ceno. Če namreč ugotovimo, da nas je prodajalec zavajal že pri osnovnih podatkih o avtomobilu (npr. število lastnikov, ali je avtomobil uvožen ...), lahko enako pričakujemo tudi pri vseh drugih pomembnih lastnostih vozila (ohranjenost, servisiranje ...).

Posledice tehnično neustreznega vozila zaradi vgradnje nehomologirane dodatne opreme:

•    strošek izrednega tehničnega pregleda, ki ga odredi policist ob sumu o tehnični brezhibnosti vozila: če se ugotovi, da vozilo ni tehnično brezhibno, se prepove nadaljnja vožnja in odvzamejo registrske tablice,

•    strošek vzpostavitve vozila v originalno stanje,

•    nov tehnični pregled, ki potrdi tehnično brezhibnost,

•    kazen za tehnično neustrezno vozilo,

•    neveljavnost zavarovanja avtomobila, zato zavarovalnica v primeru prometne nesreče regresira škodo od lastnika vozila.

O avtorju:

Igor Matko se je po skoraj desetletni karieri v IT-ju posvetil svojemu hobiju – avtomobilizmu. Sedaj je lastnik podjetja, ki se ukvarja s storitvami povezanimi z avtomobili in svetovanjem kupcem novih ali rabljenih vozil. Hkrati skozi svoje (tudi javno) delovanje širi zavest o korektnih rabljenih avtomobilih in opozarja na neurejenost trga rabljenih vozil, ki večinoma deluje dobro zgolj za sumljive preprodajalce. Več si lahko preberete na spletni strani www.mtl.si.