Težko je biti začetnik

Vozniki začetniki bodo morali po novem poleg vozniškega izpita opravljati tudi dodatno usposabljanje, ki je obvezno in se mu ni mogoče izogniti. Kljub temu je treba vedeti, da mladi vozniki potrebujejo predvsem izkušnje.

28. 9. 2010

Po izpitih in praktičnih vožnjah, na koncu katerih komisija oceni, ali je kandidat, ki se uči vožnje v avtošoli, zrel za vozniški izpit, je od 13. avgusta treba izvesti še dodatni program za usposabljanje, ki se ga morajo udeležiti vozniki začetniki z vozniškimi dovoljenji kategorij A, A2 in B.

Program dodatnega usposabljanja morajo opraviti vozniki začetniki z začasnim in stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so vozniški izpit opravili doma ali so ga dobili v tujini, vendar tam niso opravili programa za voznika začetnika. Program je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo, da bi zmanjšalo število prometnih nesreč.

Kdo je voznik začetnik?

Voznik začetnik je voznik motornega vozila, star do 21 let, voznik motornega kolesa, ki ima vozniški izpit dve leti ali manj, in voznik motornega vozila, ki ima vozniški izpit za vožnjo vozil katere od kategorij A, A2 in B manj kot dve leti.

Od odličnosti do delavnic

Prva v vrsti preizkusov dodatnega usposabljanja je vožnja odličnosti, kjer se vožnja voznika začetnika spremlja, analizira in oceni. Vožnji sledi pogovor z razpravo o ravnanju voznika začetnika v cestnem prometu.

Sledi nadgradnja na poligonu varne vožnje, kjer bodo vozniki tudi praktično spoznali, kaj je varna vožnja in katere so pasti v prometu, in se naučili obvladovanja avtomobila v kritičnih trenutkih.

Inštruktorji bodo mlade voznike poučili o tehnikah zaviranja v sili, reakcijah vozila pri vožnji skozi ovinek in osnove drugih fizikalnih zakonitosti vožnje ter varnostnih naprav v avtomobilu. Zadnja, tretja vaja dodatnega usposabljanja je na temo psihosocialnih odnosov med udeleženci cestnega prometa.

Skupinska delavnica bo tečajnikom podala razloge in posledice nesreč, ugotavljali bodo razloge za prehitro vožnjo, spoznavali slabosti tvegane vožnje, povzeli, zakaj je vožnja pod vplivom alkohola škodljiva in podobno.

Roki

Pri dodatnem usposabljanju je treba paziti na roke. Prvi del vožnje odličnosti mora kandidat opraviti po najmanj dveh mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja. Ko se mladi voznik udeleži vožnje odličnosti, začne teči rok za vadbo varne vožnje in skupinsko delavnico o varnosti v cestnem prometu ter psihosocialnih odnosih, ki ju mora mladi voznik opraviti v dveh mesecih.

Za lažji začetek začetnikov

Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo dodatni program za usposabljanje za voznike začetnike z vozniškimi dovoljenji kategorij A, A2 in B. Kandidat, ki se uči vožnje v avtošoli, je od 13. avgusta zavezan opraviti ta program po izpitih in praktičnih vožnjah, na koncu katerih komisija oceni, ali je zrel za vozniški izpit.

Ministrstvo je ta program pripravilo s ciljem zmanjšati število prometnih nesreč.

www.svetovalnica.net