Zakaj kasko zavarovanje?

Ker je zavarovanje avtomobila in nas voznikov oziroma sopotnikov pomembno, je osnovno avtomobilsko zavarovanje obvezno.

Zakaj kasko zavarovanje? (foto: Aleš Pavletič) Aleš Pavletič
5. 6. 2007

Zakonodajalec je tako v zakon zapisal, da če pri zavarovalnici ne sklenemo zavarovanja, ne moremo registrirati avtomobila. In če se vozimo z neregistriranim jeklenim konjičkom, lahko to našo denarnico osiromaši tudi za 500 evrov (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1A), 9. člen).

Drugače je z avtomobilskim kasko zavarovanjem. To ni vedno obvezno, a je pogosto smiselno. Zlasti, ker je škoda na vozilu ob morebitni nesreči lahko zelo velik finančni zalogaj - posebno, če avto kupimo na lizing (takrat je kasko zavarovanje obvezno) ali s posojilom.

Pregled bogate ponudbe zavarovalnic na tem področju kaže, da so cene kasko zavarovanj med zavarovalnicami precej izenačene, zavarovalničarji pa za to, da bi pritegnili nove stranke, ponujajo številne bolj ali manj izvirne popuste in ugodnosti. Se vam zdi dobrih 600 evrov za eno leto kasko zavarovanja veliko v primerjavi z več deset tisoč evri, ki jih lahko odštejemo za nov avto?

V nadaljevanju si preberite, kaj so prednosti kasko zavarovanja, kaj potrebujemo za sklenitev ali obnovitev tega zavarovanja, ali je starost vozila pomembna, kako ravnamo ob prometni nesreči in kako uveljavljamo kasko zavarovanje.

Je starost vozila pomembna?

Na to vprašanje zavarovalnice po večini odgovarjajo, da starost vozila ni pomembna, v zavarovalnici Grawe pa kasko zavarovanje priporočajo do osmega leta starosti vozila oziroma dokler je avto po evrotaksi vreden več kot 4.200 evrov.

Postopek uveljavljanja kasko zavarovanja v primeru škode

Če želimo uveljaviti škodo, se moramo oglasiti na poslovni enoti zavarovalnice, kjer izpolnimo prijavo škode in kjer naredijo ogled vozila. Priporočljivo je, da imamo policijski zapisnik o nesreči, zaželeni so tudi podatki in izjave prič, fotografije dogodka … Ko zavarovalnica dobi policijski zapisnik, reši škodni primer v najkrajšem možnem času. V zavarovalnici Tilia, recimo, zavarovanci čakajo na izplačilo povprečno en teden.

 • Prednosti kasko zavarovanja

  Če smo povzročitelji prometne nesreče, nam bo zavarovalnica izplačala zavarovalnino le, če imamo sklenjeno kasko zavarovanje. S kasko zavarovanjem imamo vozilo zavaro­vano na vseh krajih, za vse vrste nesreč in v vseh vremenskih razmerah. Zavarovalnica krije škodo, ki nastane: v prometu in mirovanju, ob naravnih in elementarnih nesrečah ter zaradi dejanj tretjih oseb ali zaradi posebnih dogodkov.

 • Kdaj pokličemo policijo (113)?

  Policijo pokličemo, če nam soudeleženec v prometni nesreči noče dati podatkov ali če odkloni sestavo in podpis Evropskega poročila oziroma če tega nimamo. Pokličemo jo tudi, če v prometni nesreči nastane večja materialna škoda, če so udeleženci telesno poškodovani, če sumimo, da je voznik soudeleženega vozila pod vplivom alkohola, če se z voznikom soudeleženega vozila ne moremo sporazumeti o krivdi za nastalo škodo, če je v prometni nesreči udeleženo vozilo tuje registracije ali če obstaja sum, da je prometna nesreča povzročena namerno.

 • Kaj potrebujemo za sklenitev ali obnovitev zavarovanja?

  • zavarovalno polico avtomobilskega kasko zavarovanja iz preteklega zavarovalnega obdobja
  • osebno izkaznico
  • prometno dovoljenje vozila, za katerega sklepamo zavarovanje
  • dokazilo ali izjavo o škodnem dogajanju
  • davčno številko
  • ostale dokumente, ki so potrebni za sklenitev in na katere opozori zavarovalnica ob sklenitvi zavarovanja