Zavarovalnice - nujno zlo

1. 7. 2006
Deli
Zavarovalnice - nujno zlo

Ob nakupu novega vozila se je že zgodilo, da so nekateri na zavarovanje preprosto pozabili in denar v celoti porabili pri izbranem prodajalcu avtomobilov. Napaka! Takšno početje lahko na koncu močno zagreni sladke trenutke.

Da se kaj takšnega ne bi pripetilo tudi vam, svetujemo, da zavarovanje vozila prištejete k ceni avtomobila, še preden se odpravite v salon. Tako boste dobili povsem jasno sliko o stroških, ki jih bo zahteval vaš novi jekleni konjiček. Obvezno avtomobilsko zavarovanje je namreč le eden od njih.

Če kupujete nov avto, je skoraj nujno zraven prišteti še kasko zavarovanje. Ta se nanaša na ceno vozila in ne na moč motorja, kar v osnovi pomeni: dražje je vaše vozilo, več boste morali odriniti zavarovalnici. Obstajajo pa tudi druge vrste zavarovanja, na primer takšna, ki krijejo poškodbe voznikov in potnikov v vozilih, ali pa doplačila za kritje stroškov okvar vozil.

Skratka, zavarovalnice ponujajo številne možnosti zavarovanj, o katerih velja dobro premisliti in se šele nato odločiti. Vsekakor pa zavarovanja ne jemljite kot nepotreben strošek, ampak kot nujno zlo, ki se mu žal ni mogoče ogniti.

Vrste avtomobilskih zavarovanj

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti omogoča oškodovancu, da zahteva primerno odškodnino neposredno od zavarovalnice, povzročitelju pa, da ga ta zaveza materialno ne ogroža.

Zavarovanje avtomobilskega kaska

Splošno zavarovanje avtomobilskega kaska krije materialno škodo, ki nastane na vozilu zaradi: prometne nezgode, padca ali udarca predmetov na vozilo, požara, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja, naravnih nesreč (strela, toča, vihar, poplava, hudourniške in visoke vode, snežni plaz), eksplozije (razen jedrske), padca zračnega plovila, demonstracij in manifestacij, zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb ter namernega poškodovanja zavarovanih stvari. Poleg splošnega kasko zavarovanja lahko svoje vozilo zavarujete tudi z delnimi oblikami avtomobilskega kaska. Z njimi zavarujete svoje vozilo pred posameznimi nevarnostmi, ki jim je izpostavljeno vaše vozilo. Delno kasko zavarovanje lahko sklenete tudi brez sklenitve splošnega kaska.

Zavarovanje avtomobilske asistence

Zavarovanje avtomobilske asistence obsega naslednje storitve in kritje stroškov za: pomoč doma in na cesti, pomoč pri težavah z avtomobilskimi ključi, reševanje vozila, vleko in prevoz vozila, dostavo goriva, dostavo nadomestnih delov v tujino, carinjenje in prevoz na odpad ali odstop poškodovanega vozila v tuji državi, prevoz voznika in sopotnikov, nadomestno vozilo, namestitev v hotelu, nadomestnega voznika v tujini, pomoč v primeru smrti v tujini, obisk svojcev poškodovanega upravičenca v tujini, spremstvo mladoletnih upravičencev in informacije o načinu odpravljanja posledic dogodkov, ki so vzrok za asistenčni primer.

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (Aoplus)

Z zavarovanjem voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO- lus) zavarovalnica povrne pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb utrpi voznik zavarovanega motornega vozila v primeru, ko je za nezgodo odgovoren sam. Če se voznik v primeru nezgode smrtno ponesreči, zavarovalnica povrne škodo njegovim svojcem.

Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila

Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila krije stroške zastopanja v kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške. Krije pa tudi stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo, povezano s prometno nezgodo, in stroške obrambe pred odškodninskimi zahtevki drugih oseb. Nezgodno zavarovanje voznikov, potnikov Z nezgodnim zavarovanjem se zavarujejo vozniki, potniki in spremljevalci pred nezgodami, ki nastanejo pri vožnji in upravljanju motornih in drugih vozil.

Osebe se lahko nezgodno zavarujejo za naslednje nevarnosti:

  • smrt zavarovanca zaradi nezgode: zavarovalnica izplača svojcem zavarovanca dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti;
  • invalidnost kot posledico nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se izplača ob 100- dstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplača del zavarovalne vsote - glede na odstotek invalidnosti, ugotovljen po tabeli invalidnosti;
  • dnevno nadomestilo: za čas, ko zavarovanec ni sposoben opravljati svojega rednega dela;
  • stroške zdravljenja: zavarovalnica povrne stroške zdravljenja, ki jih je zavarovanec imel ob nezgodi in za katere se izkaže, da jih je moral plačati sam (participacija, prispevki za ortopedske pripomočke, stroški operativnih posegov . . ), in sicer do zneska, ki je dogovorjen ob sklenitvi.

Zavarovanje za ženske (Generali Zavarovalnica)

Generali Zavarovalnica, d. d., je kot prva in doslej edina zavarovalnica v Sloveniji pripravila cenovno ugodne pakete avtomobilskega zavarovanja za ženske! Le-ti dosledno upoštevajo želje, ki so jih ženske izrazile v posebni raziskavi med našimi zavarovanci. Paketi se od drugih razlikujejo predvsem po ugodni ceni zavarovanja, večji pomoči na cesti v primeru nesreče in možnosti brezplačne dostave nadomestnega vozila na kraj nesreče.

Zavarovanje za izkušene voznike (Generali Zavarovalnica)

Izkušene voznice in vozniki, ki s svojo varno vožnjo pripomorete k zmanjšanju posledic prometnih nesreč, pri Zavarovalnici Generali svoje vozilo od sedaj dalje zavarujete ceneje! Posebenpopust za vozniške izkušnje pripada zavarovancu po dopolnjenih 10 letih vozniškega staža, višina popusta pa se z višanjem let vozniških izkušenj na 15 ali 25 let še poveča.

Zavarovanje 'Brez točk' (Zavarovalnica Maribor)

S tem zavarovanjem si zagotovite kritje stroškov, ki nastanejo zaradi ponovnega opravljanja vozniškega izpita, ko se imetniku vozniškega izpita oz. zavarovancu izreče prenehanje veljavnosti le-tega zaradi prekoračitve največjega števila izrečenih kazenskih točk po ZVCP, izdanem v Republiki Sloveniji. To zavarovanje je torej namenjeno vsem voznikom motornih vozil, ki vozniško dovoljenje potrebujejo vsak dan.

Odkup pravne škode (Zavarovalnica Tilia)

Pri Zavarovalnici Tilia vsem zavarovancem ob sklenitvi obveznega zavarovanja omogoča sklenitev zavarovanja za odkup pravne škode. Zavarovanec tako obdrži isti premijski razred kljub eni povzročeni prometni nesreči v tekočem zavarovalnem letu ne glede na bonus, ki ga že ima.

Zavarovanje stroškov popravila mehanskih sklopov (Zavarovalnica Triglav)

Predmet zavarovanja so mehanski sklopi in deli, ki jih je proizvajalec ob izdelavi vgradil v zavarovano vozilo in so navedeni v splošnih pogojih ter v zavarovalni polici za to zavarovanje. Vozila morajo biti redno servisirana na pooblaščenih servisih in imeti ustrezno izpolnjene servisne knjižice. Za sklenitev zavarovanja za rabljena vozila si je treba zagotoviti tudi potrdilo o brezhibnosti vozila, ki ga izda pooblaščeni servis za znamko zavarovanega vozila.

Novo na Metroplay: "Kar naenkrat se liki začnejo obnašati po svoje" | Tadej Golob o pisanju kriminalk