Znate pravilno izpolniti evropsko poročilo o prometni nesreči?

Cenilci pogosto prejmejo napol ali celo napačno izpolnjena evropska poročila o prometni nesreči, ugotavljajo v Zavarovalnici Triglav. Zaradi tega se lahko postopki ugotavljanja okoliščin nesreče zavlečejo, dalj časa morate čakati na izplačilo škode ali pa vam ga celo zavrnejo. Poglejmo najbolj pogoste napake.

7. 6. 2019 | Promocijsko sporočilo
Evropsko poročilo o prometni nesreči je obrazec z vsemi ključnimi podatki, ki se nanašajo na prometno nezgodo. Prejeli ste ga ob sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti skupaj z vašo zavarovalno polico. Obrazec izpolnite, če gre za nezgodo z manjšo premoženjsko škodo, ko nihče ni bil telesno poškodovan in če se je udeležencem uspelo sporazumeti o krivdi.

1. Nečitljivo pisanje

Uporabite kemični svinčnik in pišite krepko, da bo tudi kopija čitljiva.

2. Več rubrik ostane neizpolnjenih

Rubrik nikakor ne puščajte praznih. Če se ne nanašajo na vaš primer, jih raje označite kot: »Ne pride v poštev.« Vsekakor poskušajte zapisati čim več informacij, še posebej pri točki 14 – Moje pripombe, kamor sodita tudi priznanje krivde in opis prometne nesreče.

3. Pomanjkljiv opis

Če niste dosegli soglasja o odgovornosti, je natančen opis nesreče še toliko pomembnejši. Zapišite ga na posebnem listu, ki ga priložite poročilu. Obenem v tem primeru pokličite policijo, da naredi zabeležke o ugotovitvah in izdela poročilo. Poročilo kljub temu izpolnite, v njem pa navedite tudi ime policijske postaje. Vnesite ga v polje številka 14.

4. Podatki iz uradnih dokumentov niso pravilno prepisani

Pri navajanju podatkov o vozniškem dovoljenju, prometnem dovoljenju, št. šasije vozila, registrski številki si vzemite čas in jih raje dvakrat preverite.

5. Ni podpisa obeh udeležencev

Kot je zapisano na poročilu, podpis ne pomeni priznanja odgovornosti, temveč povzema dejstva, pomembna za hitrejšo rešitev škodnega primera. Poročilo ne bo veljavno brez podpisa obeh udeležencev.

Poleg podpisa vam svetujemo, da zraven dopišete še številko kakšnega osebnega dokumenta podpisnika. Večkrat se je namreč že zgodilo, da so udeleženci pozneje zanikali, da je na poročilu njihov podpis.

6. Premalo nazorna skica prometne nesreče

Poskušajte čim jasneje narisati, kaj se je zgodilo. Uporabite puščice, ki kažejo, v kateri smeri se je gibalo vsako vozilo. Fotografirajte kraj dogodka, saj bo to olajšalo dodatno ugotavljanje okoliščin. Pri tem bodite pozorni na stanje celotnega vozila, da kasneje ne bi bilo težav zaradi obsega poškodb oziroma škode, ki je nastala v konkretnem dogodku.

7. Izpolnite eno poročilo

Velikokrat se zgodi, da udeleženca z enakim zapisom izpolnita vsak svojo verzijo poročila. To pa ni potrebno. Po podpisu en izvod poročila obdržite vi, drugega pa izročite soudeleženemu vozniku. Če so v nesreči udeležena tri vozila, morate izpolniti dva kompleta poročil (povzročitelj izpolni poročilo z vsakim izmed oškodovancev).

Evropsko poročilo o prometni nesreči imejte vedno shranjeno v predalu vašega vozila. Najbolje skupaj z Voznikovim vodnikom ob prometni nesreči, kjer so na enem mestu zbrane vse pomembne informacije, da boste v nezgodi znali ravnati hitro in učinkovito. Naročite si svoj brezplačen izvod.