Adria Mobil lani dinamično, a uspešno

V zadnjem obdobju se v medijih veliko govori o poslovanju skupine ACH, posledično tudi podjetja Adria Mobil, kjer pa zatrjujejo, da je bilo leto 2013 uspešno, a gotovo eno bolj dinamičnih.

24. 1. 2014

Posledično jih je ob neurejenih razmerah v državi (in večjem delu Evrope) prizadel tudi trg počitniških vozil, ki je v preteklem letu upadel za šest odstotkov. Zaradi izplačila bilančnega dobička v višini 27 milijonov evrov v obliki 10-letnih obveznic so družbo v zadnjih dneh precej kritizirali in ji očitali izčrpavanje.

Vendar v Adrii Mobil zatrjujejo, da so poslovanje v preteklem letu zaznamovale tudi nekatere pozitivne številke, ki podjetje kažejo v dobri luči in dokazujejo, da je Adria Mobil finančno stabilna družba, katere aktivnosti so usmerjene v izpolnjevanje pričakovanj kupcev in drugih deležnikov. Tako se lahko pohvalijo z osvojenim prvim mestom na izboru za najboljšo počitniško prikolico v Angliji (z modelom Adora Isonzo), tretjič zapored je tržna znamka Adria prejela priznanje EIA – European Innovation Award – za razvoj novih izdelkov, izpostavljajo pa tudi uvrstitev med prve tri v izboru König Kunde. Ta prestižna nagrada se v panogi karavaninga podeljuje neposredno na podlagi glasovanj kupcev in uporabnikov in je zato svojevrstno merilo konkurenčnosti posameznega proizvajalca.

Adria Mobil je kar 50 odstotkov prodaje ustvarila z izdelki, ki so bili razviti v zadnjih dveh letih. Tako je v preteklem letu na skupno 31 trgih Evrope, Azije, Avstralije in Rusije prodala 7.910 izdelkov.

Izdatno so v razvoj vložili pet milijonov evrov, izračunano pod črto, pa je Adria Mobil v preteklem letu ustvarila 200 milijonov evrov prihodkov od prodaje in ustvarila 10 milijonov evrov dobička. Tako so septembra za tri odstotke v povprečju dvignili plače zaposlenim, izplačali pa so jim tudi regres in božičnico.

Ob tem pa družba sistematično vlaga v tehnološko urejeno delovno okolje, izvaja programe zdravja na delovnem mestu, sistematično spodbuja inovativnost, karierni razvoj zaposlenih ter vlaga v športne in družbeno odgovorne projekte, s katerimi ustvarja in krepi organizacijsko kulturo podjetja.