Aktualno: Offroad zveza Slovenije proti novemu zakonu

Državna s svojimi institucijami, ki skrbijo za vse, kar je povezano z naravo in okoljem, snuje nov zakon, ki predpisuje izjemno stroge kazni in odvzeme vozil vsem ki se novega zakona ne bodo držali.

Aktualno: Offroad zveza Slovenije proti novemu zakonu (foto: Nissan) Nissan
12. 2. 2014

Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave še bolj omejuje vse v zvezi z vožnjo v naravnem okolju in hkrati močno zaostruje kazni. Tisti, ki so ga pripravljali, so šli celo tako daleč, da bi radi (kot v časih totalitarne cenzure) prepovedali celo pisanje oziroma izdajanje publikacij o vožnji v naravnem okolju (kar, mimogrede, vključuje tudi vožnjo s kolesi po na primer kolovozih, po katerih sicer dnevno drvijo traktorji).

S podobno tematiko so se že ukvarjale praktično vse evropske države in prišle do zaključka, da je rešitev v sodelovanju in ne v prepovedi in podivjanih kaznih, ki si jih želijo birokrati. Celo tako ekološko ostre države, kot je sosednja Avstrija, dovoljujejo (sicer v zelo nadzorovanem in omejenem obsegu) vožnjo v naravnem okolju.

Urejenost tega vprašanja je prav pot in ne prepoved vsepovprek. Takšen je tudi predlog Offroad zveze Slovenije, ki predlaga ureditev problematike na naslednji način:

 1. Zavod za gozdove naj kategorizira slovenske gozdove in površine glede na njihovo uporabo in namen
 2. Kategorije naj bodo razvrščene po pomembnosti področij
 3. V najslabši kategoriji gozdov in površin bi morala biti vožnja z motornimi vozili dovoljena na način,da je vožnja možna po cestah, poteh, vlakah, itd z soglasjem lastnikov površin.
 4. Na ostalih površinah (višja kategorija), katere so ocenjena s strani Zavoda za gozdove so tudi možni razni organizirani dogodki, za katere pa upravna enota lahko izda posebno dovoljenje, katero lahko traja največ 2(dve) leti (enako velja v Avstriji).
 5. Občine in upravne enote bi se morale zavezati, da bi omenjena območja umestila v prostorski plan(OPN) ali označila kje so tovrstne dejavnosti mogoče.
 6. Na vseh manj pomembnih območjih naj bi se lahko izvajale naslednje dejavnosti kot so:
 • predstavitve,
 • srečanja,
 • tekmovanja,
 • rekreacija,
 • športne aktivnosti.

Seveda se z njihovim mnenjem strinjamo, pri vsem skupaj pa je pomembno še nekaj: kdo bo ob ujmah, ki nas vedno pogosteje tepejo, pomagal na težko dostopnih krajih, če ne prav lastniki in vozniki 4x4 avtomobilov, štirikolesnikov, motornih sani in enduro motorjev? Takšna vozila in znanja preprosto potrebujemo!