Ali smo Slovenci zadovoljni z avtocestami?

V letu 2010 je Dars izvedel dve raziskavi o zadovoljstvu voznikov z avtocestami v Sloveniji.

Ali smo Slovenci zadovoljni z avtocestami? (foto: Matevž Hribar) Matevž Hribar
10. 3. 2011

Uporabniki slovenskih avtocest so ocenjevali 20 dejavnikov zadovoljstva z ocenami od 1 do 5.

Rezultati med poletno in zimsko raziskavo se niso bistveno razlikovali. Kar 75 odstotkov vprašanih je navedlo kot pomemben dejavnik varnosti dobro splužene ceste, sledi pa razumljivost prometne signalizacije (obnovitvena dela, predori), med manj pomembne dejavnike zadovoljstva pa so uvrstili gostinske dejavnosti, število bencinskih servisov in parkirnih mest.

V povprečju se je ocena zadovoljstva povečala za 1,5 odstotka in zdaj znaša 3,4. Najbolj se je povečalo zadovoljstvo z vzdrževanostjo avtocest (za skoraj 10 %) in zadovoljstvo s cestninskim sistemom (za 4 %), manj pa so vozniki zadovoljni s trajanjem vzdrževalnih del. Najbolj so zadovoljni Štajerci, najmanj pa Gorenjci. Najbolj kritična dejavnika sta še vedno redno vzdrževanje in prometna signalizacija v času obnov.

Informacije o stanju na avtocestah uporabniki pridobivajo preko interneta in radijskih postaj, povečala pa se je prepoznavnost Prometno-informacijskega cestra in telefonske številke 1970 (uporabilo jo je 9 % anketirancev), saj ju pozna 72 % vprašanih (prej 68 %).

Rezultate ankete si lahko podrobno ogledate tule.