AMZS center varne vožnje z novo dejavnostjo

Na AMZS centru varne vožnje so uspešno zaključili testni projekt Eko vožnje.

12. 11. 2012

Program Eko oziroma varčne vožnje se je začel januarja letos, ko so inštruktorji AMZS centra varne vožnje prvič izvedli izobraževalni program o varčni vožnji. Preprost izračun ob koncu testnega obdobja je pokazal, da bi lahko različna podjetja ob sodelovanju celotnega voznega parka in vseh voznikov v enem letu poskrbela za večjo varnost svojih zaposlenih v prometu, hkrati pa bistveno zmanjšala škodljive izpuste v ozračje ter seveda prihranilo sredstva namenjena gorivu.

Ob začetku projekta so inštruktorji AMZS centra varne vožnje na Vranskem pri tečajnikih najprej preverili njihove vozniške navade in sam način vožnje ter ga nato obogatili z znanjem in pravili o varčni vožnji. Namen programa varčne vožnje je podati informacije za varnejšo vožnjo in bolj samozavestno ravnanje v vsakodnevnem prometu in v kritičnih situacijah ter naučiti voznike vožnje, ki pripomore k manjši porabi goriva, manjši obrabi gum in ostalih tehničnih sklopov vozila. Tečajnikom so ves čas usposabljanja spremljali porabo goriva, jih obveščali o napredku in še dodatno spodbujali k doseganju boljših rezultatov. In ti so bili res odlični, saj so nekateri udeleženci programa varčne vožnje porabili tudi do 18 odstotkov goriva, kot so ga pred tečajem seveda so nekateri prihranili bistveno man oziroma so že prej dokaj varčno vozili, vseeno pa je povprečen prihranek celotne skupine znašal 4,73 odstotka, kar lahko v srednje velikem voznem parku v letu dni pomeni celo skupni prihranek za nakup novega avtomobila srednjega razreda.