Astra ’limo’

Opel bo kmalu raz­ši­ril ponud­bo Astrinih raz­li­čic. Po tri- in pet­vrat­ni ter kupe-kabrioletu in kom­bi­ju se kot peti član pri­dru­žu­je še šti­ri­vrat­na limu­zin­ska raz­li­či­ca.

26. 10. 2006

Izdelujejo jo že na Poljskem, pro­da­ja­ti jo bodo zače­li nasled­njo jesen, prvič pa jo bodo poka­za­li na pri­ha­ja­jo­čem salo­nu v Turčiji. Prav tur­ški trg je tisti, na kate­rem Opel načr­tu­je naj­bolj­šo pro­da­jo.

Limuzinska raz­li­či­ca nove Astre se bo sicer pro­da­ja­la tudi dru­god po Evropi. Novinka meri 4.618 x 1.754 x 1.458 mili­me­trov in se hvali s 500-litrskim prt­ljaž­nim pros­to­rom. Po pri­ča­ko­va­njih je pre­cej podo­bna pre­osta­lim Astram, a ima samo­svoj zadek, ki ne spo­mi­nja na kupe-kabriolet.

Kupci Astrine limu­zi­ne bodo izbi­ra­li med dvema ben­cin­ski­ma in dvema dizel­ski­ma motor­je­ma z močmi od 90 do 140 ’konjev’.