Avto in denar: Široka zavarovalna ponudba

20. 6. 2011
Deli

Z nakupom vozila stroš­kovni vidik še ni končan, saj morate vanj med drugim všteti tudi stroške zavarovanja.

Z zakonom določeno obvezno zavarovanje predstavlja nujni del, lastniki avtomobilov pa imamo na voljo tudi kopico dodatnih zavarovalnih možnosti. S ciljem dvigovanja lastne konkurenčnosti imajo posamezne zavarovalnice pripravljene različne ponudbene portfelje, s katerimi nastopajo na trgu in se borijo za svoj kos pogače. Poleg vsem znanega kasko zavarovanja tako obstajajo tudi druga: tista, ki krijejo poškodbe voznikov in potnikov v vozilih, ali pa doplačila za kritje stroškov okvar vozil, kritje stroškov za ponovno opravljanje vozniškega izpita ipd. Na skrbno izbrano zavarovanje ne smemo gledati kot na nepotreben strošek, marveč kot na nujen sestavni del celotnega finančnega vidika nakupa in lastništva vozila. Seveda pa velja biti v goščavi različnih zavarovalniških akcij in ugodnosti pozoren tudi na drobni tisk in pogoje, pod katerimi je kupec storitev tudi zares upravičen do izkoriščanja sadov le-teh.

Vrste avtomobilskih zavarovanj

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti Zavarovanje avtomobilske odgovornosti omogoča oškodovancu, da zahteva primerno odškodnino neposredno od zavarovalnice, povzročitelju pa, da ga ta zaveza materialno ne ogroža. Na podlagi sklenjenega zavarovanja avtomobilske odgovornosti zavarovalnica oškodovancu povrne premoženjsko škodo (zaradi uničenja ali poškodovanja stvari) ter nepremoženjsko škodo (škodo zaradi smrti, telesnih poškodb ali prizadetega zdravja oseb), ki je nastala zaradi uporabe ali posesti vozila povzročitelja.

Zavarovanje avtomobilskega kaska
Zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki je posledica presenetljivih dogodkov v prometu in mirovanju, ob naravnih nesrečah, izginitvi in tatvini ter zaradi dejanj tretjih oseb in posebnih dogodkov.

Splošno zavarovanje avtomobilskega kaska krije materialno škodo, ki nastane na vozilu zaradi: prometne nezgode, trčenja, padca ali udarca predmetov na vozilo, požara, nenadnega zunanjega toplotnega ali kemičnega delovanja, naravnih nesreč (strela, toča, vihar, poplava, hudourniške in visoke vode, snežni plaz), eksplozije (razen jedrske), padca zračnega plovila, demonstracij in manifestacij, zlonamernih ali objestnih dejanj tretjih oseb ter namernega poškodovanja zavarovanih stvari.

Poleg splošnega kasko zavarovanja lahko svoje vozilo zavarujete tudi z delnimi oblikami avtomobilskega kaska. Z njimi zavarujete svoje vozilo pred posameznimi nevarnostmi, ki jim je izpostavljeno vaše vozilo. Sem spadajo denimo naravne nesreče, kraja, divjad in domače živali, kritje škode poškodovanih stekel ...

Zavarovanje avtomobilske asistence

Z zavarovanjem avtomobilske asistence vam zavarovalnica 24 ur na dan zagotavlja pomoč v Sloveniji in Evropi.

Zavarovanje avtomobilske asistence glede na izbrani paket in višino premije obsega naslednje storitve in kritje stroškov za: pomoč doma in na cesti, pomoč pri težavah z avtomobilskimi ključi, reševanje vozila, vleko in prevoz vozila, dostavo goriva, odpravo posledic točenja napačnega goriva, dostavo nadomestnih delov v tujino, prevoz voznika in sopotnikov, nadomestno vozilo, namestitev v hotelu, nadomestnega voznika v tujini, pomoč v primeru smrti v tujini, obisk svojcev poškodovanega upravičenca v tujini, pravno pomoč v primeru kazenskega pregona ...

Zavarovanje voznika za škodo zaradi ­telesnih poškodb (AO-plus)

Z zavarovanjem voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO-plus) zavarovalnica povrne pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb utrpi voznik zavarovanega motornega vozila, kadar je za nezgodo odgovoren sam. Če se voznik v primeru nezgode smrtno ponesreči, zavarovalnica povrne škodo njegovim svojcem.

Zavarovanje pravne zaščite zaradi ­uporabe motornega vozila

Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila krije stroške zastopanja v kazenskih postopkih in postopkih pred sodnikom za prekrške. Krije pa tudi stroške uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo v zvezi s prometno nezgodo ter stroške obrambe pred
odškodninskimi zahtevki drugih oseb.

Z zavarovanjem pravne zaščite so poleg sklenitelja zavarovanja in lastnika vozila zavarovalne zaščite deležni tudi voznik in potniki v zavarovanem vozilu.

Nezgodno zavarovanje voznikov, potnikov

Z nezgodnim zavarovanjem se zavarujejo vozniki, potniki in spremljevalci pred nezgodami, ki nastanejo pri vožnji in upravljanju motornih in drugih vozil.

Osebe se lahko nezgodno zavarujejo za naslednje nevarnosti:

smrt zavarovanca zaradi nezgode: zavarovalnica izplača svojcem zavarovanca dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer nezgodne smrti; invalidnost kot posledico nezgode: zavarovalna vsota za primer invalidnosti se izplača ob stoodstotni invalidnosti zavarovanca zaradi nezgode ali pa se izplača del zavarovalne vsote – glede na odstotek invalidnosti, ugotovljen po tabeli invalidnosti;
dnevno nadomestilo: za čas, ko zavarovanec ni sposoben opravljati svojega rednega dela;
stroške zdravljenja: zavarovalnica povrne stroške zdravljenja, ki jih je zavarovanec imel ob nezgodi in za katere se izkaže, da jih je moral plačati sam (participacija, prispevki za ortopedske pripomočke, stroški operativnih posegov ...), in sicer do zneska, ki je dogovorjen ob sklenitvi.

Paketi avtomobilskih zavarovanj ­(Zavarovalnica Triglav)

Zavarovalnica Triglav ponuja pet paketov avtomobilskih zavarovanj, v katere lahko vključite vsa avtomobilska zavarovanja, ki bodo zagotavljala popolno varnost vas, vašega vozila in sopotnikov. Paketi se razlikujejo po obsegu in vsebini zavarovalnih kritij ter po višini paketnih popustov (mali, veliki, veliki plus, comfort in comfort plus). V pakete so v različnih kombinacijah zajeta vsa avtomobilska zavarovanja.

10 odstotkov vračila premije (Generali)

Zavarovalnica vam povrne 10 odstotkov neto kasko premije. Do vračila je upravičen vsak lastnik osebnega vozila, ki po izteku zavarovalnega obdobja izpolnjuje naslednje pogoje:
- brez prijavljene škode iz naslova kateregakoli Generalijevega kasko produkta (polni, delni)
- enoletno trajanje zavarovanja vseh kasko produktov (vračilo dela premije ne velja za produkte, ki so v polico vključeni naknadno, med zavarovalnim letom)
- zavarovalec je fizična oseba
- plačana celoletna premija
- osebno vozilo, ki je namenjeno normalni uporabi in uporabi invalidnih oseb

Zmanjšanje premije (Zavarovalnica Tilia)

Zavarovalna premija se v osnovi med drugim lahko zniža glede na:
- starost lastnika osebnega vozila, ki je v lasti fizične osebe
- število let vozniških izkušenj osebe z najmanj leti vozniških izkušenj, ki uporablja vozilo
- dokazilo o opravljenem tečaju varne ­vožnje
- manj kot 10.000 prevoženih kilometrov letno pri osebnih vozilih fizičnih oseb
- zavarovana osebna vozila skupnega gospodinjstva
- popuste za določene znamke vozil (Opel, Škoda).

Zavarovanje Brez točk (Zavarovalnica Maribor)

S tem zavarovanjem si zagotovite kritje stroškov, ki nastanejo zaradi ponovnega opravljanja vozniškega izpita, ko se imetniku vozniškega izpita oz. zavarovancu izreče prenehanje veljavnosti le-tega zaradi prekoračitve največjega števila izrečenih kazenskih točk po ZVCP, izdanem v Republiki Sloveniji. To zavarovanje je torej namenjeno vsem voznikom motornih vozil, ki vozniško dovoljenje potrebujejo vsak dan.

Odkup prve škode

Pri odkupu prve škode zavarovanec obdrži isti premijski razred kljub eni povzročeni prometni nesreči v tekočem zavarovalnem letu, ne glede na bonus, ki ga že ima.

Moja prva avto polica (Adriatic Slovenica)

Voznikom, ki imajo vozniški izpit manj kot tri leta, zagotavlja varnost pri vožnji s katerimkoli avtomobilom, saj se polica glasi na njegovo ime in vsebuje kritje za primer, če voznik povzroči prometno nezgodo z vozilom, ki ga v tistem trenutku uporablja.

foto: Aleš Pavletič, Vinko Kernc

Novo na Metroplay: Jure Godler iskreno o delu sebe, ki je javnosti skrit | Po mojem okusu