Bosch v Sloveniji do 187 milijonov

Skupina Bosch je v lanskem letu v Sloveniji ustvarila 187 milijonov evrov prihodka od prodaje, če se pri tem upošteva še nabave znotraj Skupine Bosch. V primerjavi z letom 2011 to pomeni dvoodstotni padec, kar lahko pripišemo počasni gospodarski rasti.

15. 5. 2013

»Podobno kot druge gospodarske družbe se tudi mi soočamo z ekonomskimi preprekami na trgu, vendar že vemo rešitev: uvedba novih tehnoloških rešitev in prodaja inovativnih izdelkov,« je na letni novinarski konferenci dejal generalni direktor za regijo Adria Javier Gonzales Pareja. V Sloveniji Bosch zaposluje kar 847 sodelavcev, samo v letu 2012 pa so investirali 9 milijonov evrov v proizvodnjo, kar je tudi načrt za letošnje leto.

Zelo samozavestno so tudi poudarili, da Bosch v svetu na vsak delovni dan zagotavlja 19 (!!) patentov, zato ni čudno, da so prihodki od prodaje Skupine Bosch samo lani zrasli za 1,9 odstotka na 52,5 milijard evrov, dobiček pred davki pa je znašal 2,8 milijarde evrov. Njihov največji sektor, tehnologija motornih vozil, je kljub recesiji lani povečal prodajo za 2,1 odstotka na 31,1 milijard evrov. Večino zaslug za to imata Severna Amerika (+17) in Azija (+5,6), slabše pa je šlo v Evropi (-1,9) in Južni Ameriki (-15). Ne glede na slabšo prodajo v Evropi ostaja stari kontinent še vedno najpomembnejši trg, saj zagotavlja 57 odstotkov prodajne pogače (pred dvema letoma celo 59 odstotkov). Načrti za leto 2013 so smeli, saj načrtujejo svetovno rast prodaje za 2 do 4 odstotke.