Čakate na Mondea?

Čakali boste še malce dlje! To na sli­kah ni nobe­na urad­na Fordova pred­sta­vi­tev nove­ga Mondea, tem­več foto­gra­fi­je s sne­ma­nja naj­no­vej­še­ga dela sage o Jamesu Bondu.

26. 10. 2006

Ja, 007 je še nepred­stav­lje­ne­ga Mondea na sne­ma­nju na Bahamih že prid­no vozil. Mesece pred urad­no pred­sta­vit­vi­jo, na kate­ro še vedno čaka­mo!

Če torej ne spite in si Mondeovih oblin straš­no želi­te, poj­di­te v kino, kjer se bo kmalu zavr­tel Casino Royale. Z novim Mondeom vred! Ni pa se zgo­di­lo prvič, da je na sne­ma­nju kake­ga filma sode­lo­val avto­mo­bil, ki ga urad­no še niso pred­sta­vi­li. Leta 1976 je Taunus Cortina bri­lji­ral v ’The Spy Who Loved Me’. Sicer pa je bil v novem 007 Mondeo le zasi­len pre­voz – Bondov naj­av­to je še vedno Aston Martin.