Do 29. januarja policisti preverjajo uporabo mobilnikov za volanom. Prvi dan v dveh urah več kot 130 kršitev.

Od včeraj, 16. januarja pa do 29. januarja bodo slovenski policisti poostrili nadzor nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo. Najpogostejši izgovor? Službeni klic ali pa le kratek odgovor ...

Do 29. januarja policisti preverjajo uporabo mobilnikov za volanom. Prvi dan v dveh urah več kot 130 kršitev. (foto: AVCP) AVCP
17. 1. 2017

Ko nas bodo avtomobili prevažali povsem avtonomno, telefoniranje, branje e-pošte in spremljanje družabnih medijev ne bo čisto nič sporno. Do takrat pa se je potrebno zavedati, da je lahko le sekunda vzrok tragedijo. Iz ankete Javne agencije RS za varnost prometa, v kateri je sodelovalo 1.000 voznikov, je razvidno, da med vožnjo telefone uporablja kar 75% voznikov, od tega jih večina (74%) telefonira, tretjina brska po socialnih omrežjih (30%), 7% si zapisuje beležke in opomnike, 5% brska po spletu, 3% uporablja spletne aplikacije, 9% pa mobilne telefone uporablja za poslušanje glasbe ali uporabo navigacije.

Zato bodo policisti v preventivni akciji med 16. in 29. januarjem 2017 poostreno nadzirali uporabo mobilnikov za volanom.

"Nujno me je rabil šef ..."

Že včeraj so policisti na področju ljubljanske in kranjske policijske postaje v le dveh urah ugotovili 132 kršitev (v Ljubljani 99, na Gorenjskem 33), kršitelji pa so kot razlog navedli službeni klic ali pa 'le hiter odgovor na klic'.

Še malo statistike za lansko leto: "V letu 2016 so policisti zabeležili skupno 14.288 kršitev zaradi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Pri tem je bilo 13.830 voznikov motornih vozil in 458 voznikov, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (vozniki koles ipd.). Opažamo pa, da se uporaba naprav, ki zmanjšujejo vidno in slušno zaznavanje med vožnjo, povečuje." (vir: policija.si)

Kaj pravi zakon?

35. člen Zakona o pravilih cestnega prometa (Prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila) določa:

  • 1. Voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.).
  • 2. Voznik med vožnjo ne sme poslušati radia ali drugih zvočnih naprav s takšno glasnostjo, ki mu onemogoča normalno slušno zaznavanje v cestnem prometu.
  • 3. Ne glede na prvi odstavek tega člena sme voznik, razen kandidat za voznika, ki ga učitelj vožnje uči vožnje motornega vozila, kandidat za voznika, ki vozi osebni avtomobil, v spremstvu spremljevalca, učitelj vožnje ter spremljevalec, med vožnjo telefonirati, vendar le ob uporabi naprave za prostoročno telefoniranje. Pri opravljanju nalog, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materialne škode, preprečitev ali odpravo onesnaženja okolja in nalog policije ter vojaške policije, je med vožnjo dovoljena uporaba radijske postaje.
  • 4. Z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
  • 5. Z globo 120 evrov se kaznuje za prekršek voznik, učitelj vožnje motornega vozila ali spremljevalec, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

Matevž Hribar
foto: AVCP
vir: policija.si