Drive me: Toyotina inovativna mobilnost

Toyota Adria je sredi septembra pričela z novo, inovativno ponudbo na področju drugačne mobilnosti. Imenovali so jo Toyota DriveMe.

Drive me: Toyotina inovativna mobilnost (foto: Tomaž Porekar) Tomaž Porekar
17. 9. 2019

V sodelovanju z družbama BTC in AV Living Lab predstavlja pilotni projekt DriveMe, za katerega pravijo, da gre za novo obliko mobilnosti. Toyota DriveMe je storitev »hišne« souporabe vozil in sodobnega upravljanja voznega parka. Za začetek se bodo omejili na 30 podjetniških navez z več kot tisoč zaposlenimi na območju BTC Ljubljana, ki bodo lahko souporabljali avtomobile iz skupnega voznega parka. Toyota za ta projekt ponuja hibridne avtomobile osnovne znamke ter premijske Lexus, zamisel pa je v tem, da se lahko na ta način spodbuja ekološko prijaznejšo in bolj učinkovito izrabo avtomobilov, ki temelji na razdeljevanju stroškov uporabe in ne na lastništvu. Posledica tega je znižanje stroškov, zmanjšanje potrebnih parkirnih površin (ki so tudi vedno na voljo) ter pametnejši način za spremljanje in optimiziranje uporabe.

Projekt, ki ga lahko širijo

Gre za poskusni (pilotni) projekt, ki bo najprej trajal tri mesece, a načrti so seveda bolj ambiciozni. Če se bo uveljavil in ko bodo pri Toyoti Adria in njenih partnerjih pridobili dovolj izkušenj glede uporabe, ga bodo razširili.  . Ker je tak projekt zgrajen modularno, ga je mogoče na lahek način razširiti, pa naj gre pri tem za več avtomobilov v ponudbi ali pa nova mesta, kjer bi bili avtomboili na voljo. Za zdaj so ti parkirani pred glavno zgradbo BTC na Ameriški ulici v Ljubljani.

Način najema avtomobilov je zelo širok, od tega, da ga je mogoče najeti za eno uro ali pa seveda tak časovni najem poljubno podaljšati za podjetniško (službeno) uporabo, do tega da so lahko avtomobili posameznikom iz partnerskih podjetij na voljo tudi za popoldanski ali dnevni najem ter takšen ob koncu tedna. Za upravljanje rezervacij in vsega ostalega je na voljo aplikacija za pametne telefone, možen pa je tudi običajen računalniški dostop. V takšen najem avtomobila je seveda všteto vse v zvezi z uporabo, tako da uporabnik nima nikakršnih drugačnih skrbi kot skrbne rabe tre točnega vračila. Stroški za vse, tudi za gorivo, so že všteti. Urna uporaba v ceniku za partnerje, ki so pridružili sistemu Toyota DriveMe stane od 9 do 19 evrov odvisno od modela, pri urni postavki je vštetih tudi 20 kilometrov prevožene poti, daljša prevožena pot se obračunava po 0,30 evra na kilometer.

Pogled v prihodnost

Vsi trije osnovni partnerji takole predstavljajo celoten projekt: 'Partnerji Toyota, BTC in AV Living Lab so soustvarili pilotni projekt Toyota DriveMe, souporabo vozil in inovativno upravljanje voznega parka, ki podjetjem omogoča pametnejši način spremljanja in optimizacije uporabe flote vozil ter skupnih stroškov uporabe. Toyota izvaja storitev z vedno najnovejšimi hibridnimi modeli vozil Toyota in prestižne znamke Lexus ter tako omogoča, da uporabniki izberejo pravo vozilo za vsako priložnost. Prav tako s hibridnimi vozili storitev spodbuja ekološko prijaznejšo in bolj učinkovito izrabo prevoznih sredstev, ki temelji na deljeni ekonomiji in ne lastništvu. Uporabnikom na ta način omogoča znižanje stroškov ter prvovrstno izkušnjo uporabe prihajajočega koncepta mobilnosti.'

Kaj so ob predstavitvi izjavili:

Predsednik Toyota Adrie, Kensuke Cučija, izpostavil zavezo »mobilnost za vse«:

»Večina nas pozna kot avtomobilskega proizvajalca, vendar danes se osredotočamo na novo vizijo Toyote, na uresničevanje vizije mobilnosti za vse. Prizadevamo si za doseganje ciljev mobilnostne družbe in iskanja novih oblik mobilnosti kot odziv na različne potrebe uporabnikov. Odgovor na le – te danes predstavljamo novo obliko mobilnosti – Toyota DriveMe. Toyota se zaveda raznolikih potreb uporabnikov, ki ne vključujejo samo običajnega lastništva vozil, temveč tudi naraščajočo potrebo po skupni uporabi, kot je recimo skupna raba avtomobilov, ki jih ljudje uporabljajo zgolj takrat, ko jih potrebujejo. Vesel sem, da smo eden izmed prvih avtomobilistov, ki predstavljamo tovrstno storitev na slovenskih tleh. Še bolj sem vesel, da novo obliko mobilnosti soustvarjamo s partnerjema, družbo BTC in AV Living Lab.«

Vodja projekta Toyota DriveMe, Gašper Picelj (na sliki):

»Zelo smo veselimo, da smo projekt souporabe avtomobilov v pol leta pripeljali na trg. Smo eden prvih avtomobilskih zastopnikov, če ne celo edini, ki smo storitev v tej obliki predstavili na slovenskem trgu. Nova mobilnost je ena izmed prioritet Toyota Adrie v prihodnjih letih, tako da z optimizmom zremo v prihodnost.«

Miha Mermal, izvršni direktor za marketing in trajnostni razvoj družbe BTC, je poudaril trajnostno naravnanost družbe:

»V družbi BTC se že več kot 15 let načrtno ukvarjamo s trajnostnim razvojem v okviru Misije: Zeleno, ki daje pomemben poudarek tudi trajnosti mobilnosti. Projektov se vedno lotevamo s partnerji in jim ponudimo BTC City kot idealno okolje za preizkušanje in uvajanje sodobnih rešitev. Verjamem, da bodo tudi ugotovitve pilotskega projekta DriveMe, ki ga soustvarjamo s Toyoto Adria in AV Living Labom, prispevale k uvajanju Toyotine hišne souporabe vozil na drugih lokacijah in trgih. DriveMe vidimo kot obliko mobilnosti, ki nadgrajuje obstoječe poslovne modele delitvene ekonomije v BTC Cityju Ljubljana. Poslovnim najemnikom prinaša nove storitve, hkrati pa zmanjšuje potrebo po parkirnih prostorih.«

Daniel Avdagič, direktor družbe AV Living Lab:

»AV Living Lab že od ustanovitve postavlja mejnike na področju mobilnosti. Lani smo s partnerji vzpostavili slovenski ekosistem za testiranje samovozečih vozil in kot prvi v Slovenijo pripeljali samovozeče vozilo. Letos pa smo organizirali mednarodno konferenco, na kateri smo iskali nove poslovne modele, ki nas bodo kratkočasili, ko nam več ne bo potrebno držati volana. Cilj AV Living Laba je snovanje novih poslovnih modelov na področju mobilnosti. Zato smo ponosni, da sodelujemo pri razvoju Toyotine nove storitve DriveMe, ki je prva rešitev na področju hišne souporabe vozil v regiji. Poslovni model je plod slovenskega znanja, po pilotskem projektu pri nas pa je že vse pripravljeno na širitev na druge trge.«