Evropski avtomobili postajajo vse prijaznejši do okolja

Evropska agencija za okolje EEA je v svojem poročilu zapisala, da leta 2014 prodani novi avtomobili, v zrak povprečno izpuščajo 2,6 odstotka manj ogljikovega dioksida od predhodnikov iz leta poprej.

Evropski avtomobili postajajo vse prijaznejši do okolja (foto: EEA) EEA
23. 4. 2015

To je hkrati skoraj 7 gramov ogljikovega dioksida na kilometer manj, kot pa je zapisano v načrtih za leto 2015. Povprečni izpusti leta 2014 v Evropski uniji na novo registriranih avtomobilov so namreč znašali 123,4 grama na kilometer, pričakovanja za leto 2015 pa so postavljena na 130 gramov izpuščenega ogljikovega dioksida na kilometer vožnje. V skladu s trenutnimi predpisi se je količina izpustov ogljikovega dioksida od leta 2010 zmanjšala za 17 gramov ali 12 odstotkov, pod zastavljeno vrednost pa se je spustila že leta 2013, torej dve leti pred zastavljenim rokom. Kljub pozitivnim gibanjem pa to ni dovolj, saj morajo proizvajalci avtomobilov izpuste do leta 2021 zmanjšati vsaj na 95 gramov ogljikovega dioksida na kilometer.

Leta 2014 je bilo v Evropski uniji prvič registriranih 12,5 milijona novih avtomobilov, kar je prvo povečanje prodaje nad vrednosti v letu 2007. Prodaja se je povečala v skoraj vseh državah EU razen v Avstriji, Belgiji in Nizozemski. K padcu izpustov ogljikovega dioksida je pripomoglo 17 od 28 držav članic, članice izpred leta 2004 pa so bile v prednosti pred novejšimi članicami. Na prvem mestu je Nizozemska s 107 grami izpuščenega ogljikovega dioksida na kilometer, sledita pa ji Grčija s 108 grami in Portugalska s 109 grami. Na zadnjih mestih so Estonija s 141 grami, Latvija s 140 grami in Bolgarija s 136 grami ogljikovega dioksida na kilometer. Slovenija se je s povprečno 121 grami ogljikovega dioksida na kilometer uvrstila na enajsto mesto. V EU se sicer še vedno proda največ, 53 odstotkov avtomobilov z dizelskimi motorji, kjer so najviše Irska s 74, Luksemburg z 72, Portugalska z 71, Španija s 66, Francija in Grčija s 64, Hrvaška s 63 in Belgija z 62 odstotki.

Leta 2014 je bilo v EU registriranih tudi 38 tisoč električnih avtomobilov, kar je 57 odstotkov več kot leta 2013. Največ, več kot 10.700 so jih prodali v Franciji, okrog 8500 v Nemčiji, okrog 6700 pa v Veliki Britaniji. Kljub temu to pomeni le dobrega 0,3 odstotka vseh novo registriranih avtomobilov.