Fiat Linea

Bržkone neza­hod­nim trgom bo name­nje­na Fiatova novost, ki jo bodo na pogled in otip prvič javno raz­sta­vi­li na avto­mo­bil­skem salo­nu v Istanbulu, ki bo pote­kal od 2. do 12. novem­bra.

26. 10. 2006

Novost sliši na ime Linea, gre pa za v sode­lo­va­nju s tur­škim Tofasom izde­la­no limu­zi­no C-segmenta. Obliko so zri­sa­li v Fiatovih stu­di­ih, pro­da­ja se bo zače­la v drugi pol­ovi­ci leta 2007. Liena meri v dol­ži­no 4, 56, v širi­no 1, 73 in v viši­no 1, 5 metra, v njen prt­ljaž­nik pa je mogo­če zlo­ži­ti do 500 litrov vse­bi­ne.