Goljufanje zavarovalnic

Zavarovalniške goljufije dvigujejo premije za vse, zato jih skupaj zaustavimo.

3. 7. 2013

Zavarovalnica Triglav je sredi maja v Ljubljani organizirala strokovni posvet o zavarovalniških goljufijah. Posvet predstavlja eno ključnih aktivnosti v osveščevalni kampanji o zavarovalniških goljufijah, ki jo je marca letos zavarovalnica pričela med svojimi zaposlenimi, v aprilu pa razširila na širšo javnost v Sloveniji.

Ključno sporočilo kampanje je, da je zavarovalniška goljufija neetično in kaznivo dejanje, zaradi katerega pošteni zavarovanci plačujejo višje premije. V povprečju strokovnjaki ocenjujejo, da je 10 % vseh škod po svetu posledica goljufij. Britansko združenje zavarovalničarjev npr. ocenjuje, da naj bi zavarovalnicam uspelo odkriti zavarovalniške goljufije v višini 4 % obračunanih kosmatih zneskov škod, medtem ko naj bi bilo neodkritih zavarovalniških goljufij 6 % čistih prihodkov od zavarovalnih premij. V Zavarovalnici Triglav ocenjujejo, da je na letni ravni vseh zavarovalniških goljufij na slovenskem trgu za 113 milijonov evrov.

V Zavarovalnici Triglav so za boljše razumevanje percepcije zavarovalniških goljufij lani avgusta v sodelovanju z družbo Valicon izvedli raziskavo o percepciji in razumevanju posledic zavarovalniških goljufij. Namen je bil raziskati odnos splošne javnosti do zavarovalniških goljufij in posledično njeno vedenje. Dejan Jasnič je o raziskavi dejal: »Raziskava je potrdila naše prepričanje, da se preprečevanje zavarovalniških goljufij pričenja z osveščanjem. S kampanjo želimo dolgoročno znižati sedanji visok prag tolerance do zavarovalniških goljufih«. Med ključnimi ugotovitvami raziskave je izpostavil:

- Kar slaba četrtina vprašanih meni, da bi zavarovalniško goljufijo storil vsak, če se mu le ponudi priložnost.

- Od 14 % do 40 % ljudi pozna nekoga, ki je že storil kakršnokoli zavarovalniško goljufijo.

- Večina ljudi ne izkoristi priložnosti za preprečitev goljufije. Denimo, med tistimi, ki so se že znašli v situaciji, ko bi lahko preprečili nameravano zavarovalniško goljufijo, jih 59 % ni storilo nič, 28 % je storilca pozvalo, naj tega ne stori, in samo 13 % je storilca naznanilo zavarovalnici.

- Med različnimi primeri zavarovalniških goljufij se je za najbolj sporno dejanje po mnenju anketirancev izkazala „namerna povzročitev škode z namenom izkoriščanja zavarovanja" (tako meni 95 % vprašanih), medtem ko samo 48 % vprašanih za goljufijo označi „pretiranjeve pri navajanju obsega nastale škode".

- 71 % vprašanih meni, da so storilci osebe, ki so sicer nagnjene k nepoštenemu vedenju. Dobra tretjina (37 %) pa jih meni, da goljufije izvajajo ljudje v stiski.

Del osveščevalne kampanje o zavarovalniških goljufijah je tudi spletni video s Severino. V zavarovalnici pozivajo vse, da sodelujejo pri preprečevanju in odkrivanju zavarovalniških goljufij s prijavo suma zavarovalniške goljufije.