Kdaj boste lahko iz predora Šentvid zavili proti centru? Tu je odgovor ...

Ste se kdaj spraševali, zakaj iz predora Šentvid ne morete zaviti na Celovško proti centru? Tu je odgovor!

Kdaj boste lahko iz predora Šentvid zavili proti centru? Tu je odgovor ... (foto: DARS) DARS
15. 3. 2023

Dars je po dolgotrajnih postopkih in pravnih zapletih pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani, je družba objavila na Twitterju. Po izboru izvajalca bo širši projekt obnove infrastrukture na območju Dars izvedel skupaj z državo in Mestno občino Ljubljana.

Dokončanje kompleksa predora Šentvid je tako s pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja za priključno rampo na Celovško cesto v smeri proti središču Ljubljane po skoraj 15 letih očitno vendarle pred vrati.

Avtocestni predor Šentvid, ki povezuje gorenjski avtocestni krak s primorsko avtocesto in ljubljansko obvoznico, je bil po nemalo zapletih odprt poleti 2008, a v njegovem sklopu še vedno manjkata izvoz iz predora na Celovško cesto proti središču Ljubljane in dokončna izpeljava uvoza v predor proti razcepu Koseze iz smeri središča mesta.

Na Darsu so gradbeno dovoljenje pridobili že dvakrat, zaradi tožb dedičev enega od lastnikov zemljišč na območju na upravnem sodišču ni nikoli postalo pravnomočno, tožbam je bilo ugodeno in dovoljenje je bilo razveljavljeno ter vrnjeno na ministrstvo za okolje in prostor v vnovično odločanje. V postopke je vmes poseglo celo ustavno sodišče. Pravnomočno je dovoljenje tako postalo šele v tretjem poskusu.

Zdaj bodo lahko v upravljavcu avtocest in hitrih cest začeli postopek izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbenih del. Po sklenitvi izvajalske pogodbe bi dela izvedli predvidoma v enem letu, in sicer na način, da bi bil promet na tem prometno obremenjenem delu Ljubljane čim manj oviran. Lani so izrazili željo, da bi z deli začeli še v 2023.

Preostalo ureditev cestne infrastrukture na območju bo državni upravljavec avtocest in hitrih cest izvedel v okviru vzdrževalnih del v javno korist, dela bodo potekala sočasno z ureditvijo izvoza iz predora proti središču mesta.

Celotni projekt povezanih infrastrukturnih posegov na tem območju namreč predvideva še preureditev semaforiziranega križišča na Celovški cesti pri predoru, razširitev in prenovo dela vpadnice v Ljubljano med križiščem s Prušnikovo ulico pri objektu Galant in križiščem s Kosmačevo ulico pri gostilni Jelen in rekonstrukcija semaforiziranih križišč na omenjenih dveh točkah.

Za izvedbo projekta bo 96 odstotkov sredstev prispeval Dars, preostalo pa Direkcija RS za infrastrukturo. Zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana, ki so potrebna za izgraditev polnega priključka, bo občina brezplačno zagotovila za 30 let.

Direkcija za infrastrukturo naj bi medtem na širšem območju v bližnji prihodnosti dokončno uredila tudi približno kilometer dolg odsek regionalne ceste v smeri Medvod med gostilno Jelen in koncem poslovne cone Vižmarje.