Končno odprtje mariborske vzhodne obvoznice

V Mariboru bodo v petek prometu predali težko pričakovani avtocestni odsek Pesnica-Slivnica, ki bo štajersko prestolnico dokončno razbremenil celotnega tranzitnega prometa na relaciji med Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in ostalo Slovenijo.

Končno odprtje mariborske vzhodne obvoznice (foto: Dars) Dars
10. 8. 2009

Promet na omenjenih relacijah je doslej potekal po hitri cesti skozi Maribor, na višku turistične sezone pa je bila najbolj obremenjena Ptujska cesta v smeri mejnega prehoda Gruškovje.

Avtocestni odsek Pesnica – Slivnica . .

. . je dolg 14, 6 km in je sestavni del avtocestne smeri vzhod – zahod oz. štajerskega kraka avtoceste A1. V območju Maribora se na štajerski avtocestni krak navezujejo odseki hitre ceste skozi Maribor kot del sistema obvoznih cest mesta Maribor. V razcepu Dragučova se na avtocestni sistem navezuje pomurski avtocestni krak (A5), z dograditvijo t. i. podravskega kraka (Slivnica – Draženci – Gruškovje) pa se bo na avtocestni sistem v razcepu Slivnica navezalo tudi območje Ptuja z okolico ter smer proti Hrvaški.

Foto: Dars