Mladi si želijo okolju prijazne mobilnosti, a ne brez avtomobilov

Goodyear Dunlop in neprofitna organizacija ThinkYoung sta med "milenijci", mladimi rojenimi na prelomu stoletij, izvedla raziskavo o mobilnosti "ThinkGoodMobility", ki je pokazala, da si želijo bolj učinkovite in okolju prijazne mobilnosti, ki pa ne izključuje avtomobilov, če so ti le okolju prijazni.

Mladi si želijo okolju prijazne mobilnosti, a ne brez avtomobilov (foto: Goodyear) Goodyear
29. 7. 2015

Obe organizaciji sta pri anketi izhajala iz dejstva, da je razvoj na področju prometa in mobilnosti nujen, če bi se radi ustrezno odzvali na hitro naraščanje prebivalstva in s tem povezane spremembe v prometu. K premisleku sta hoteli spodbuditi predvsem generacijo mladih, ki bodo oblikovali svet po letu 2025. Za mnenje so povprašali 2500 mladih iz vse Evrope, med katerimi je bilo tudi 224 slovenskih študentov naravoslovja, strojništva, prometa, logistike, računalništva in informatike, matematike, ekonomije in industrijskega oblikovanja.

Kot njihovi evropski vrstniki si tudi naši mladi želijo okolju prijazno prihodnost, ki jo lahko dosežemo tudi s trajnostnim razvojem v avtomobilski industriji in transportu. 62,1 odstotka jih meni, da bi morala biti v središču pozornosti vozila z učinkovito porabo goriva, 40,6 jih je za vlaganja v javni prevoz, 37,9 odstotka pa jih zagovarja reciklažo rabljenih delov. Pričakujejo tudi izboljšave transportnega sistema, a ne na račun proste izbire prevoznih sredstev in svobode gibanja. Vsekakor je 91,5 odstotka mladih v Sloveniji prepričanih, da bodo v naslednjih desetih letih imeli lastni avtomobil.

Anketa med mladimi v Evropski uniji je sicer pokazala nekoliko drugačne rezultate. Mladi v Evropski uniji sicer tudi v veliki večini razmišljajo o lastnem avtomobilu, a jih je "le" 85 odstotkov prepričanih, da bodo lastni avtomobil v naslednjih desetih letih tudi imeli. Z 49 odstotki so tudi na evropski ravni na prvem mestu vozila z učinkovito porabo goriva, potem pa je vrstni red nekoliko spremenjen. Evropski milenijci so namreč z 29 odstotki na drugo mesto uvrstili reciklažo rabljenih delov, na tretje mesto pa s 27 odstotki vlaganja v razvoj javnega prometa.

Mladi so v prid uveljavitve trajnostnega razvoja pripravljeni sprejeti tudi določene zakonske predpise za spodbujanje učinkovite porabe goriva (55,6 %), spodbujanje javnega prevoza (53,4 %) ali omejitev dovoljenih emisij ogljikovega dioksida (52,5 %).