Nalepka o lastnostih gume

Nalepka o lastnostih gume, ki jo predpisuje evropska zakonodaja, postaja resničnost. A še zdaleč ni dorečena.

Nalepka o lastnostih gume (foto: Vinko Kernc) Vinko Kernc
6. 8. 2010

Prva in v tem trenutku najbolj vroča tema pri gumah je evropsko označevanje novih gum, ki bo stopilo v veljavo novembra 2012. Za kupca je to nadvse dobrodošlo. Ne le zato, ker bo pred nakupom v prepoznavnih simbolih seznanjen z lastnostmi gume, pač pa tudi zato, ker bo s trgov predvidoma izginilo kakih 50 odstotkov (nekakovostnih) gum.

Uredba ne govori le o nalepkah, torej o obveznosti proizvajalca, temveč tudi o obveznostih prodajalca gum (ki bo moral oznake ustrezno prikazati kupcu) in o proizvajalcih avtomobilov, ki bodo lahko nanje nameščali le ustrezne gume.

Slabe novice: uredba še zdaleč ni dorečena in vsaka država bo morala skrbeti za nadzor oziroma za blagor svojih državljanov, se pravi kupcev gum. Še ena slaba stran je. Kot verjetno veste, na podlagi naših testov gum dvakrat na leto, ima guma veliko več pomembnih lastnosti (glede na protokol gre za okoli 15 pomembnih veličin), ki seveda niso zajete v omenjenih označbah.

Pri teh gre namreč le za tri področja: za trušč pri kotaljenju, ki je bolj ali manj stvar narodovega blagra, in za kotalni upor ter za oprijem v mokrem, ki sta stvar blagra voznika, potnikov in neposrednih prometnih udeležencev. Zadnji veličini se načeloma izključujeta in pri Continentalu menijo, da ocena AA z današnjo tehnologijo ni dosegljiva.

Continental bo vse svoje na novo predstavljene izdelke opremljal z nalepkami že v prvi polovici prihodnjega leta, preostalo paleto ponudbe pa leta 2012, a že pred uvedbo te uredbe.

Druga aktualna tema je obraba gum. Pri Continentalu si prizadevajo, da bi njihove stranke gume menjale že pri doseženi globini profila 3 milimetre (in ne šele pri 1, 6, kot zahteva zakon), kar se sicer res morda sliši kot pobuda za zgodnejšo menjavo gum zaradi hitrejšega dotoka denarja na njihove račune.

Da bi se prepričali o nasprotnem, smo izvedli preskus splavanja (akvaplaning) v krogu. Enak avtomobil, enak polmer zavoja, enake hitrosti, enaka globina vode; enkrat z novo gumo, drugič z obrabljeno na zakonsko še dovoljeno mero. Z drugo je avtomobil na vodni podlagi povsem nepredvidljiv in zato nevaren, še preden pride do splavanja, do česar pride krepko prej kot z novo gumo. Zatorej – naj bo guma čim manj obrabljena.

Guma je še vedno edini stik celotne, še tako sodobne tehnike avtomobila (ki ga vse do gume zasnuje in izdela proizvajalec) s cesto. Gume na drugi strani razvijajo neodvisno, lastniki avtomobilov pa jih po svoji vesti menjajo. Zato bo guma vedno aktualna tema, ob nastajajoči oziroma prihajajoči uredbi pa je ta tematika še zlasti aktualna.

Vinko Kernc, foto:? Vinko Kernc