Nov rekord za Audi

Koncern Audi je poslovno leto 2008 kljub vedno opaznejšim posledicam finančne krize ponovno zaključil z novimi rekordi pri proizvodnji, prodaji, prometu in poslovnih rezultatih.

Nov rekord za Audi (foto: Audi) Audi
18. 3. 2009

Ob povečanju prodaje za 4, 1 % na rekordno vrednost 1.003.469 prodanih vozil so tudi prihodki iz prodaje v poslovnem letu 2008 dosegli nov najboljši rezultat: 34.196 (leto prej 33.617) milijonov evrov, kar predstavlja 1, 7-odstotno rast. S poslovnim izidom iz rednega poslovanja v višini 2.772 (2.705) milijonov evrov je podjetje zabeležilo 2, 5-odstotno rast.

Neto likvidnost se je zvišala za 18, 2 % in tako dosegla pribl. 9, 3 (7, 9) milijarde evrov. Dobiček pred obdavčitvijo v višini 3.177 (2.915) milijonov evrov pomeni nov rekord v zgodovini podjetja in predstavlja 9-odstotno rast. Dobiček po obdavčitvi je znašal 2.207 (1.692) milijonov evrov in se je tako povečal za 30, 4 %.

Foto: Audi

Značke: audi