Občine lahko povečajo varnost prometa v naseljih in na prehodih čez železnico

Kot ugotavlja statistika, se največ prometnih nesreč zgodi zaradi neprilagojene hitrosti v naseljih, nevarni pa so tudi nezavarovani prehodi ceste čez železnico. Podjetja Sipronika, COPS Systems in Zavarovalnica Triglav so zato že četrtič v okviru vseslovenskega projekta »Skupaj za prometno varnost« slovenske občine povabile k prijavi na razpis za sofinanciranje sistemov za dvig prometne varnosti v lokalnih okoljih.

Občine lahko povečajo varnost prometa v naseljih in na prehodih čez železnico (foto: Zavarovalnica Triglav) Zavarovalnica Triglav
30. 1. 2019

Akcija je nadaljevanje projekta, v okviru katerega je Zavarovalnica Triglav v sodelovanju s slovenskimi občinami postavila že 44 prikazovalnikov hitrosti »Vi vozite«. Prikazovalniki niso namenjeni le opozarjanju voznikov na primerno hitrost vožnje, ampak tudi shranjujejo in obdelujejo podatke o prometu, ki so javnosti dostopni na spletnem portalu www.vi-vozite.si. Kot ugotavljajo, se je delež prehitrih voznikov na 12 izbranih odsekih povprečno znižal za pet odstotkov, nekje pa tudi za več odstotkov, kar pomeni, da imajo prikazovalniki precejšen vpliv na zavest voznikov o primerni hitrosti vožnje.

Za dobrega se je izkazal tudi drugi element akcije, 24 do zdaj postavljenih sistemov COPS@road, ki voznike opozarjajo na nevarnih cestnih odsekih in so nekje celo za 80 odstotkov zmanjšali število prometnih nesreč. Za večjo varnost skrbi tudi 12 sistemov COPS@rail, ki preprečujejo trke med vlaki in avtomobili na nezavarovanih prehodih cest čez železnico, kjer je do zdaj stal le Andrejev križ, ki jih je v Sloveniji še vedno več kot 400. Kot ugotavlja statistika, na takšnih prehodih, ki so jih opremili z opozorilniki COPS@rail, še dobro leto po postavitvi ni bilo prometnih nesreč s smrtnim izidom.

Podjetja Sipronika, COPS Systems in Zavarovalnica Triglav zato tudi letos nadaljujejo akcijo »Skupaj za prometno varnost«, v okviru katere bodo postavili 12 dodatnih pametnih prikazovalnikov hitrosti in 12 sistemov COPS@rail. Slovenske občine pozivajo, naj se do 31. januarja oziroma do porabe sredstev prijavijo na razpis za 60-odstotno sofinanciranje njihove postavitve. Prijavijo se lahko na spletnih straneh podjetja Sipronika ali COPS systems.