Posledice uveljavitve električnih avtomobilov

Množičnejša uveljavitev električnih avtomobilov bo prinesla kar nekaj pomembnih sprememb.

11. 1. 2011

- manjša bo odvisnost od naftnih družb (če se te ne bodo preselile v 'električno' sfero);
- več tržne tekme med storitvenimi (infrastrukturnimi) podjetji in izdelovalci akumulatorske tehnologije;
- stroške uporabe in lastništva avtomobilov bo treba izračunavati na drugačen način;
- poenotenje električnih polnilnih postaj in priključkov, njihovo prilagajanje po posameznih državah in v Evropi.

Drugačni pa bodo tudi družbena razmerja in avtomobilsko okolje.

Posledica uveljavitve električnih avtomobilov bo zagotovo gradnja dodatne infrastrukture polnilnih postaj, drugačna bo struktura stroškov za energijo, ne le za pogon avtomobilov, ampak na splošno (povečana poraba električne energije, na primer).

Odnos med izgubo vrednosti električnih avtomobilov in njihovega najpomembnejšega sestavnega dela, akumulatorjev, bo drugačen. Spremenil se bo pristop posameznih ponudnikov glede opremljanja avtomobilov z akumulatorji (morebitna krajša življenjska doba kot pri avtomobilih).

Spremenilo se bo gibanje cen (amortizacija) rabljenih električnih avtomobilov.

Odvisno od razvitosti infrastrukture za polnjenje električnih avtomobilov se bodo pojavile razlike pri uporabi avtomobilov (električnih, drugih) glede na naseljenost pokrajin (hitrejša uveljavitev v mestih, težja na deželi).

Družbeno-politično vrednotenje uporabe avtomobilov glede na njihov pogon se bo spremenilo, hkrati z odločitvami za spodbude alternativnih avtomobilov ali pa prav zaradi uvedbe teh spodbud.

Uveljavitev na trgu in uspeh posameznih ponudnikov bosta odvisna od hitrosti reagiranja na drugačne družbene pojave, kot velja v trženju avtomobilov s klasičnimi motorji na notranje izgorevanje.

Primerjavo treh električnih avtomobilov Mitsubishi i-MiEV, Nissan Leaf in Opel Ampera si lahko preberete v članku Pogled v prihodnost.

Tomaž Porekar, foto: Vinko Kernc