Predlagane spremembe Zakona o cestnem prometu, ki bo omogočil prihod Uber-ja

Spremembe predvidevajo tudi bolj ohlapno zakonodajo na področju upravljanja taksi prevozov.

Predlagane spremembe Zakona o cestnem prometu, ki bo omogočil prihod Uber-ja (foto: Arhiv AM) Arhiv AM
3. 2. 2018

Že dolgo je znano, da je Slovenija na vrhu evropskih držav po deležu finančnih sredstev, ki ga gospodinjstva namenjajo osebnemu prevozu. To kažejo tudi statistični podatki, ki kažejo na to, da se je število registriranih osebnih vozil v Sloveniji ves čas od osamosvojitve (z izjemo stagnacije v letih 2012 in 2013) povečevalo. Če je bilo tako še leta 1992 na naših cestah skupno 600.000 avtomobilov, je ta številka ob koncu leta 2017 narasla že na 1,1 milijon.

Uporaba javnega prevoza je na drugi strani še vedno na relativno nizki ravni. Z uvedbo subvencioniranih vozovnic za dijake in študente naj bi vlada sicer vzpodbudila trend uporab javnega prevoza, številka naj bi se od leta 2013 postopno povečevala, še vedno pa naj bi kar 80 odstotkov osebnih prevozov v Sloveniji opravili z osebnimi vozili. V kombinaciji z rastjo števila osebnih vozil na naših cestah in ob dejstvu, da je v zvezi s pretočnostjo (predvsem avto)cest bilo v zadnjih letih narejeno bolj malo je to tudi razlog za vse večje in pogostejše zastoje na cestah.

Taksi prevozi pod nadzorom lokalnih skupnosti

Poleg že napovedane uvedbe integriranih vozovnic za vse uporabnike javnega prometa pa je sedaj predlog zakona o spremembah Zakona o cestnem prometu, ki predvideva tudi uporabo spletnih platform za naročilo prevoza, s čimer naj bi spodbujali tudi dodatno zaposlovanje državljanov, ki bi lažje opravljali javne prevoze s čimer bi si le-ti lahko zagotovili dodaten vir dohodka. Nov predlog zakona sicer temelji na odločitvi Evropskega sodišča med podjetjem Uber in Francijo, ki do neke mere izenačuje storitve taksi služb s storitvami omenjenega podjetja, pri čemer pa morajo ponudniki obeh storitev zadostiti določenim pogojem.

Če bodo nove spremembe zakona sprejete, bodo tako sedaj posamezniki ponujali najem vozila z voznikom preko spletne platforme, pri čemer vozil ne bo potrebno posebej označiti, niti ne bo potrebna uporaba taksimetra, bo pa ponudba za prevoz obvezujoča.

Z novim zakonom bodo do neke mere 'oškodovani' tudi taksisti sami. Ti se bodo sicer tudi lahko vključili v omenjeno shemo, bo pa zato zakonodaja, ki ureja področje taksi prevozov nekoliko sproščena. Tako je predvidena nacionalna licenca za taksi prevoze, urejanje taksi prevozov pa bo v celoti prepuščeno lokalnim skupnostim.

Jure Šujica
Foto: Arhiv AM