Škoda Yeti 4x4 izziv - splošni pogoji

Splošni pogoji za Škoda Yeti 4x4 izziv veljajo za vse tiste, ki se boste prijavili za sodelovanje na tem dogodku.

2. 4. 2013

Prijavnico in splošne pogoje boste dobili tudi na lokaciji tekmovanja. Sodelovanje je mogoče le, če s svojim podpisom označite strinjaje s splošnimi pogoji in ob upoštevanju vseh navodil organizatorja in izvajalca.

Splošni pogoji sodelovanja:

Udeleženec s podpisom prijavnice potrjuje, da so podatki, ki jih je zapisal/-a na prijavnico resnični. Hkrati potrjuje, da njegovo psihofizično in zdravstveno stanje ustreza težavnosti in zahtevnosti programa. Potrjuje, da sprejme vsa tveganja, povezana z udeležbo na tej prireditvi, zato od organizatorja, izvajalca, sponzorjev, lastnikov avtomobilov in ostalih produktov, uporabljenih pri izvedbi tekmovanja, ne bo uveljavlja/-a nikakršnih odškodninskih zahtevkov in se izrecno odpoveduje uveljavljanju zahtevkom iz tega naslova. Udeleženec soglaša, da so vse odločitve sodnikov in inštruktorjev dokončne in da se nanje ni moč pritožiti. Udeleženec soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo njegove podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od njih zahteval/-a kakršno koli povračilo in se izrecno odpoveduje uveljavljanju zahtevkom iz tega naslova. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator njegove navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za: statistične obdelave, razčlenitev kupcev, obdelave preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja AM Ljubljana, d. o. o. ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006). Organizator dogodka je AM Ljubljana, d.o.o. Izvajalec dogodka je Offroad club Mamut.