Teslin premik v filozofiji patentne zaščite

Podjetje Tesla je od leta 2005 razvijalo električne avtomobile in uspelo postati eno najuspešnejših podjetij na področju čiste energije.

Teslin premik v filozofiji patentne zaščite (foto: Canva) Canva
24. 1. 2023 | Promocijsko sporočilo

Podjetje je tekom svojega delovanja doživljalo izgube, vendar je Tesla namesto bankrota uspela pritegniti stalen tok denarja, ki je celo hitela do tržne kapitalizacije v višini okoli 200 milijard dolarjev, kar je največja tržna kapitalizacija katerega koli svetovnega avtomobilskega podjetja. Medtem ko uspeh podjetja izhaja iz različnih dejavnikov (poslovna strategija, dobiček, raziskave in razvoj, inovacije), je Teslina patentna open source poslovna strategija in njen model navzkrižne kombinacije (angl. Cross-Functional Combination model’’) tisto, kar naredi podjetje precej edinstveno in mu omogoča konstanten razvoj in uspeh. S svojo vizijo, intelektualno lastnino in poslovno strategijo razvija načine, s katerimi lahko inovacije  pripomorejo k spopadanju s podnebnimi spremembami, ki bodo prizadele vsakega izmed nas.

Sposobnost ustvarjanja in ohranjanja konkurenčnih prednosti je ključnega pomena za ustvarjanje dobička in dolgoročnega preživetja podjetja. Fleksibilnost in prilagodljivost sta na primer postali enako pomembni kot primarni dejavniki uspeha. Inovativna podjetja so (interno) sposobna ustvariti konkurenčne prednosti, ki vodijo v vzpostavitev začasnega monopola z monopolnimi dobički.

Open source je eden izmed mnogih  modelov, ki podjetjem omogočajo, da izkoristijo svojo tehnologijo v duhu odprtih inovacij. Osnovna ideja je, da podjetja skupaj razvijajo nove tehnologije in si delijo pravice do njihove uporabe. 

Obstajajo štiri strategije, ki jih je mogoče razlikovati glede na položaj in cilje podjetja. Industrija programske opreme kaže na to, kako je duh ''filozofije'' open source lahko vplival na celotno industrijo in ustvaril dobičkonosne poslovne modele. Open source se ne uporablja izključno v računalništvo,  Teslina strategija je na primer tipičen predstavnik patentne open source aplikacije v neračunalniški industrijah. Čeprav open source patent onemogoča patentne trole, spodbuja inovacije in razvoj, pa ne pride brez tveganj. Eno izmed tveganj je zmanjšanje strateške konkurenčnosti.

Tesla se je od samega začetka zavezala k strogemu pristop v zaščiti intelektualne lastnine. Leta 2012 je podjetje izjavilo; „Na naše poslovanje bo negativno vplivalo, če ne bomo mogli zaščititi svojih pravic intelektualne lastnine pred nepooblaščeno uporabo ali kršitvijo tretjih oseb. 

''Vsaka neustrezna zaščita naših lastninskih pravic bi lahko povzročila, da naši konkurenti ponujajo podobne izdelke, kar povzroča izgubo nekaterih naših konkurenčnih prednosti in zmanjšanje naših prihodkov, kar bi negativno vplivalo na naše poslovanje, obete, finančno stanje in rezultate poslovanja. Naš uspeh je vsaj deloma odvisen od naše sposobnosti, da zaščitimo svojo osnovno tehnologijo in intelektualno lastnino. Da bi to dosegli, se zanašamo na kombinacijo patentov, patentnih prijav, poslovnih skrivnosti, vključno z znanjem in izkušnjami, pogodbami o nerazkritju med zaposlenimi in tretjimi osebami, zakonodajo o avtorskih pravicah, blagovnimi znamkami, licencami intelektualne lastnine in drugimi pogodbenimi pravicami za vzpostavitev in zaščito naših lastninskih pravic. v naši tehnologiji. Od tretjih oseb smo prejeli tudi patentne licence v zvezi s proizvodnjo naših vozil. Naša lastniška tehnologija vključuje hladilne sisteme, varnostne sisteme, sisteme za uravnoteženje polnjenja, inženiring baterij za vibracije in vzdržljivost v okolju, prilagojeno zasnovo motorja ter sisteme za upravljanje programske opreme in elektronike, ki so potrebni za upravljanje zmogljivosti baterije in vozila v zahtevnih življenjskih pogojih vožnje. Te tehnološke inovacije so omogočile obsežen portfelj intelektualne lastnine.''

Strategija podjetja je bila, da se zanaša na kombinacijo patentnega prava in drugih pravic intelektualne lastnine za zaščito osnovnih tehnologij podjetja. V smislu pogonskega sklopa se je Tesla osredotočil na temeljno intelektualno lastnino štirih komponent – ​​naprednega akumulatorja, modula napajalne elektronike, visoko učinkovitega motorja in elektronske krmilne programske opreme. Ključna strategija, ki jo je Tesla sprejela, je bila, da je baterijski paket zasnovala tako, da omogoča več dobaviteljev. Tesla trdi, da je njena integracija teh komponent bolj dragocena kot vsota delov in je zato ključna kompetenca, ki podjetju zagotavlja konkurenčno prednost.

Čeprav Tesla nima veliko konkurentov na trgu čistih  električna vozila, imajo podjetja, kot so Toyota, Nissan, Ford, Honda, vse svoje pomembne portfelje patentov, povezanih s tehnologijo električnih vozil. Glede patentne zaščite je podjetje Tesla ugotovilo:

 a) stroški uveljavljanja patentov, sporazumov o zaupnosti in drugih pravic intelektualne lastnine lahko agresivno uveljavljanje pravic otežijo,

b) konkurenti lahko samostojno razvijajo podobno tehnologijo in oblikujejo vozila na način, s katerim se lahko izognejo drugim patentom.

c) podeljeni patenti se lahko razveljavijo zaradi predhodnega obstoja podobnega patenta ali nepatentiranih pravic intelektualne lastnine.

Patenti so izključna monopolna pravica, ki je z zakonom podeljena inovatorjem, in so sredstvo za pospeševanje gospodarskega razvoja in krepitev strateške konkurenčnosti podjetij. Vendar pa morajo posamezniki ali podjetja, ki niso v lasti lastnika patenta, ki želijo uporabiti patent, praviloma iti skozi zapleten in dolgotrajen pogajalski proces ter pridobiti patentno licenco. To lahko vodi v počasen razvoj pretvorbe in industrializacije patentiranih tehnologij, kar ne le ovira prenos in implementacijo inovacij, ampak povzroča tudi težave pri patentiranju obstoječih tehnologij. 

Zaradi pomanjkljivosti patentne zaščite se je leta 2014 Tesla preusmeril v filozofijo open source. Od leta 2019 je Tesla vse svoje patente zavarovala z open source. Uporablja pa tudi Github, platformo za gostovanje za open source in zasebne projekte programske opreme. Tesla pa ni povsem opustila svoje intelektualne lastnine. Podjetje je ponudilo dostop samo za uporabo svojih patentov v "dobri veri" in še vedno odločno ukrepala pri kršitvah intelektualnih pravic.