Tudi evropskemu trgu karavaninga ne cvetijo rožice

Prvi podatki o gibanju evropskega trga za leto 2012 nakazujejo, da prodaja novih počitniških vozil v večini evropskih držav stagnirala ali pa je bila nižja kot v preteklem letu, tako se s pozitivno prodajo lahko pohvalijo le Nemčija, Avstrija in Švica.

6. 3. 2013

Lani je bilo v Evropi prodanih skupno 145.650 enot (počitniških prikolic, avtodomov in vanov) kar je za 6,3 odstotne točke manj kot v preteklem letu; izrazitejši upad prodaje so zabeležili na segmentu prikolic (-9,5 o.t.) medtem ko je segment avtodomov upadel za 3 odstotne točke.

Kljub temu, da je zaključni račun za leto 2012 še v pripravi, pa so v Adrii Mobil povedali, da je v preteklem letu Adria Mobil poslovala uspešno – prodali so skupno 8.501 produkt ter s tem dosegli skupne prihodke iz prodaje na nivoju dobrih 214 milijonov Evrov. S tem rezultatom je blagovna znamka Adria na evropskem trgu uspešno ohranila oziroma na nekaterih trgih celo povečala svoj tržni delež.

V letu 2013 pričakujejo nadaljnji upad evropskega trga počitniških vozil, ki naj bi  - glede na različne scenarije – upadel za 5 do 8 odstotnih točk. V Adrii Mobil za letošnje leto načrtujejo prodajo na nivoju dobrih 8.000 počitniških prikolic, avtodomov in vanov. Ker se zavedajo, da v zahtevnem in konkurenčnem poslovnem okolju lahkih zmag ni, bo za uresničitev cilja ključen konkurenčne tržni nastop, katerega gradijo predvsem na dosledni realizaciji strategij produktnega razvoja, nadaljnji krepitvi sodelovanja z distribucijskimi partnerji, fleksibilnemu konceptu notranje organizacije ter finančni stabilnosti družbe ob poudarku na obvladovanju poslovnih tveganj.