V Italiji ostrejše kazni za prometne prekrške

Pri naših zahodnih sosedih je 13. avgusta začel veljati novi zakon o varnosti cestnega prometa, ki določa ostrejše kazni za prometne prekrške.

17. 8. 2010

Nekaj primerov sprememb glede na prejšnje predpise:

- v primeru vožnje pod vplivom alkohola (nad 0, 5 in do 0, 8 g/l) se plača globa od 500 € do 2.000 €, sledi prepoved vožnje od 3 do 6 mesecev,

- v primeru vožnje pod vplivom alkohola (nad 1, 5 g/l) se plača globa od 1, 500 € do 6.000 €, sledi kazen zapora od 6 mesecev do 1 leta in prepoved vožnje za 2 leti,

- v primeru povzročitve prometne nesreče pod vplivom alkohola se predvidene kazni podvojijo, sledi zaplemba vozila za 180 dni, v primeru, da ima povzročitelj več kot 1, 5 g/l alkohola v krvi, se odvzame vozniško dovoljenje,

- voznikom, mlajšim od 21 let, in voznikom v prvih treh letih od pridobitve vozniškega dovoljenja B kategorije je prepovedano uživanje alkohola,

- voznikom, ki opravljajo prevoz blaga, oseb ali katerih skupna masa vozila s tovorom presega 3, 5 t, voznikom vozil s priklopniki, katerih skupna masa presega 3, 5 t, ali voznikom avtobusa in drugih vozil, ki imajo poleg voznikovega še vsaj 8 sedežev, je prav tako prepovedano uživanje alkohola (v primeru, da imajo te osebe več kot 1, 5 g/l alkohola v krvi, se jim odvzame vozniško dovoljenje),

- osebe, ki kršijo prepovedi iz zgornjih dveh alinej, so kaznovane z globo od 155 € do 624 € (od 0 do 0, 5 g/l), v primeru, da povzročijo prometno nesrečo, se kazen podvoji,

- za prekoračitev hitrosti za več kot 40 km/h, a manj od 60 km/h od dovoljene, se plača globa v višini od 500 € do 2.000 €,

- za prekoračitev hitrosti za več kot 60 km/h od dovoljene se plača globa od 779 € do 3.119 €,

- za ustavljanje na postajah javnega prometa, parkiriščih za invalide, ob klančinah ali pasovih za javni promet se plača globa od 78 € do 311 € za osebne avtomobile in motorje ter od 38 € do 155 € za kolesa z motorjem.

Povezava na celotno besedilo zakona (v italijanščini)

Vir: www.policija.si