Več prodanih vinjet in več kazni za tiste brez

Kot navaja DARS, so v letošnjem polletju prodali 818.941 letnih vinjet, kar je 0,96 odstotka manj kot lani.

12. 8. 2011

Do konca junija 2011 je bilo prodanih 818.941 letnih vinjet (816.927 za dvosledna vozila in 2.014 za enosledna vozila), 292.616 mesečnih in 1.271.469 tedenskih vinjet, od tega 15.372 za enosledna vozila.

V primerjavi z enakim obdobjem lani se je nekoliko zmanjšala prodaja letnih vinjet za dvosledna vozila (za 7.947 vinjet, kar pomeni 0,96 odstotka manj kot v enakem obdobju lani). Glede na lansko prvo polletje se je povečala prodaja mesečnih vinjet za dvosledna vozila (za 29.253 vinjet ali 11 odstotkov) in sedemdnevnih vinjet za dvosledna vozila (za 148.702 ali 13,4 odstotka).

Vinjete so v Sloveniji naprodaj na več kot 700 pooblaščenih prodajnih mestih (bencinski servisi, kioski, AMZS, trgovski centri…), v tujini pa je približno 650 pooblaščenih prodajalcev.

V letošnjem letu so do konca junija cestninski nadzorniki DARS d.d. zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjete izdali skupno 22.460 plačilnih nalogov, v primerljivem lanskem obdobju pa 21.906. Največ prekrškarjev je DARS d.d., tako kot lani, izsledil na primorskem avtocestnem kraku, skupaj z odcepom hitre ceste po Vipavski dolini (7.963), sledijo štajerski avtocestni krak, skupaj s pomursko avtocesto in odsekom podravske avtoceste med Slivnico in Draženci (6.996), dolenjski avtocestni krak (4.845) ter gorenjski avtocestni krak (2.414).

Za prvi teden avgusta 2011 beležijo naslednja rekordna rezultata: ugotovljeno je bilo rekordno število kršiteljev na tedenski ravni v letošnjem letu, saj so cestninski nadzorniki DARS d.d. odkrili kar 2.059 kršiteljev (lani v prvem tednu avgusta 1.853), v enem tednu pa je bilo prek lastnih prodajnih mest in cestninskega nadzora prodanih skupno 39.178 vinjet (lani v prvem tednu avgusta 37.556) – v podatka ni všteta prodaja vinjet na cestninskih postajah, ker za prvi teden letošnjega avgusta še nimamo dokončne prodajne informacije.

vir: DARS.si