Za vozniški izpit prihranite še malo več denarja

Agencija za varnost v prometu (AVP) je v soglasju z vlado z novim letom 2018 precej povišala cene opravljanja vozniških izpitov. S tem so v bistvu odpravili anomalijo v zaračunavanjih vozniških izpitov, zaradi katere je agencija kandidatom v bistvu sofinancirala opravljanje vozniškega izpita, saj je morala kar polovico stroškov vozniških izpitov pokriti iz lastnega proračuna.

1. 1. 2018

Kot pravijo na AVP, so nove cene vozniških izpitov izračunali na osnovi povprečnih stroškov, ki so jih leta 2016 imeli z zagotavljanjem opravljanja vozniških izpitov. Po izračunu so ugotovili, da je državni proračun oziroma AVP pokrival skoraj 50 odstotkov opravljanja vozniških izpitov, zaradi česar je seveda primanjkovalo denarja za druge dejavnosti, med katerimi je tudi zelo pomembna preventivna dejavnost v cestnem prometu. Vmes so se precej spremenili tudi pogoji za opravljanje vozniških izpitov, zato cena, ki so jo nazadnje določili leta 2004, ni mogla kriti vseh stroškov.

Nova uredba pa ne določa le višjih cen opravljanja vozniških izpitov, ampak tudi porabo denarja. Ta je doslej šel neposredno v državni proračun, država pa je potem AVP nakazala le del sredstev, ki jih je pobrala na ta račun. Zdaj bo denar dejansko porabljen za zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov, v državni proračun pa se bo vrnil le morebitni presežek prihodkov nad odhodki, če bo do njega sploh prišlo.

In kaj povečanje cene opravljanja vozniških izpitov pomeni v praksi? Če so kandidati za opravljanje teoretičnega izpita plačali 31,7 evra, pri čemer je sam izpit stal 13,60 evra, razlika pa se je namenila plačilu dveh upravnih taks, bo izpit kandidata odslej stal 42,10 evra. 24 evrov bo plačal za sam izpit, ostalo pa bo krilo obe omenjeni taksi, ki sta ostali enaki.

Cena za praktični del izpita je seveda odvisna od kategorije vozniških dovoljenj. Za izpit za moped (AM), motocikel do 125 ccm (A1), avtomobil (B) in traktor (F) bo odslej potrebno plačati enotnih 33 evrov. Izpit za motocikel (A) bo stal 42 evrov, prav toliko pa tudi za tovornjak (C). Izpita za kategorijo D in njene podkategorije bo stal 85 evrov. Doslej so kandidati za izpit za moped in traktor plačali 10 evrov, za avtomobil in motocikel pa 15,44 evra.

Seveda pa kljub povišanju cen sam izpit še naprej ostaja le manjši strošek, ki ga zahteva pridobitev vozniškega dovoljenja, saj največ še naprej pobere sama priprava na izpit v obliki voženj v avtošoli.