AVK o dvigu cen goriv in uvedbi regulacije cen: na dvig ni vplivala zgolj višja cena surove nafte

AVK ponovno regulacijo pogonskih goriv zunaj avtocestnega omrežja podpira, a znova predlaga razmislek o zmanjšanju vstopnih ovir pri umeščanju bencinskih servisov v prostor, ureditev obveščanja potrošnikov o cenah na informacijskih panojih ob črpalkah in ureditev sporočanja oz. uveljavljanja novih, nereguliranih cen pogonskih goriv.

AVK o dvigu cen goriv in uvedbi regulacije cen: na dvig ni vplivala zgolj višja cena surove nafte (foto: Petrol) Petrol
21. 6. 2022

Agencija za varstvo konkurence (AVK) je stališče objavila na svoji spletni strani, potem ko je prejela več prošenj za predstavitev pogledov v zvezi s ponovno regulacijo trga pogonskih goriv zunaj avtocestnega omrežja. AVK je ob tem spomnila, da je na trgu samostojno izvedla dve raziskavi, in sicer leta 2017 in leta 2021.

Kot so poudarili v agenciji, so temeljito proučili trg pogonskih goriv v Sloveniji. Čeprav omejevanja konkurence neposredno niso zaznali, pa so zaznali dovolj indicev, da lahko trdijo, da trg pogonskih goriv v takem formatu - visoko koncentriran trg z malo ponudniki, homogen produkt, visoke vstopne ovire, pomanjkljiva zakonodaja, ipd. - ne deluje učinkovito z vidika konkurence.

AVK s prvo raziskavo v letu 2017 ni zaznala elementov, katerih cilj ali učinek bi bil preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco na ozemlju Slovenije. Tako ni zaznala sumov določanja cen ali drugih poslovnih pogojev, povezanih z nabavo oz. prodajo pogonskih goriv, delitve trga med udeleženci ali zlorabe prevladujočega položaja enega ali več podjetij.

Je pa ugotovila visoke vstopne ovire na že visoko koncentriranem trgu pogonskih goriv, za katerega velja majhno število udeležencev z visokimi tržnimi deleži. Takšna tržna struktura je po pojasnilih AVK že sama po sebi problematična z vidika obstoja konkurence med podjetji, saj omogoča udeležencem tudi ob odsotnosti sklepanja raznih omejevalnih ravnanj usklajeno delovanje, in sicer "tiho dogovarjanje", kjer manjši ponudniki le sledijo večjim.

Zaznala je tudi, da so po sprostitvi oz. deregulaciji cen 98- in 100-oktanskega bencina ter kurilnega olja predvsem največji distributerji (Petrol, OMV) prenehali javno objavljati cene na obcestnih zaslonih pri nekaterih bencinskih servisih, kar zmanjšuje zagotavljanje javnih informacij o cenah pogonskih goriv.

V raziskavi iz leta 2021 je potrdila ugotovitve iz predhodne raziskave, saj je trg še vedno visoko koncentriran. Vstopa novih ponudnikov ni bilo, drugi največji ponudnik pogonskih goriv, avstrijska družba OMV, celo izstopa iz trga, saj ga prevzema tretji največji ponudnik, madžarski Mol.

"Potrdilo se je tudi, da ima največji vpliv na oblikovanje maloprodajnih cen nabavna cena goriva, hkrati pa je agencija zaznala, da je večina ponudnikov po deregulaciji zvišala marže, zato na dvig cen goriv ni vplivala samo nabavna cena, ki seveda predstavlja največji del cene goriva, pač pa tudi možnost oblikovanja cen po višjih cenah, kar je bilo pred deregulacijo omejeno," so poudarili.

Preberite še: Takšne so nove cene pogonskih goriv na avtocestah in izven njih

AVK je po podrobni analizi spreminjanja cen ugotovila, da cene pogonskih goriv v obdobju po deregulaciji cen od 1. oktobra 2020 do 31. avgusta 2021 med ponudniki niso bile vedno enake. So bili pa pogosto enaki datumi sprememb maloprodajnih cen med različnimi ponudniki, kar potrjuje ugotovitve iz prve raziskave, da visoko koncentrirani trg pogonskih goriv ne deluje konkurenčno oz. ugodno za potrošnika in da manjši ponudniki takoj sledijo spremembam cen velikih ponudnikov.

Spremljanje in prilagajanje cenam konkurentom samo po sebi sicer po pojasnilih AVK ni sporno z vidika konkurenčnega prava, če ni posledica prepovedanega omejevalnega ravnanja podjetij (omejevalnega sporazuma ali zlorabe prevladujočega položaja).

Agencija pa je ugotovila, da sistem napovedovanja in spreminjanja cen v Sloveniji, ki se odraža v napovedovanju in vnosu cen v aplikacijo Goriva.si, omogoča hitro prilagajanje cen drugih ponudnikov (lahko tudi zgolj v pol ure), tako da ponudniki posebnega sporazuma, ki bi jim zagotavljal usklajeno delovanje, niti ne potrebujejo.

Ugotovila je tudi, da ni prišlo do spremembe niti na področju objavljanja cen na informativnih panojih, saj nekateri ponudniki, predvsem največji, še vedno ne objavljajo cen na teh zaslonih, kar bi potrošniku omogočalo transparentno primerjavo cen.

"Agencija je v zaključku (ponovno) predlagala vladi zmanjšanje vstopnih ovir pri umeščanju bencinskih servisov v prostor, ureditev obveščanja potrošnikov na informacijskih panojih in ureditev obveznosti sporočanja oz. uveljavljanja novih cen pogonskih goriv," je še poudarila AVK.

Vlada je minuli teden sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki z današnjim dnem na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest za eno leto znova uvaja določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli z omejenimi maržami.