Cadillac fleetwood eldorado

Maksima: Imeti ja, ni le simbol uspešnosti, ampak uspeh sam po sebi. Zakaj ko slišimo "cadillac", to besedo kar podzavestno povežemo z vsem, kar je v Ameriki razkošnega, dobrega, lepega in tehniško dovršnega. Tako zelo znani so prizvoki tega imena, da je to izrabila celo neka (seveda ameriška) tovarna in je v reklami imenovala svoj izdelek "cadillac med motornimi kosilnicami" pa čeprav ta oznaka ne pomeni nič drugegna kot to, da je ta kosilnica precej draga.

Prenesi PDF testa
2. 7. 1970

Podrobnješi test si oglejte v PDF obliki.